On tärkeää tehdä viemäriliittymissopimus ennen liitostöiden aloittamista.

Hyvissä ajoin ennen taloviemärin liittämistä runkolinjaan tulee olla yhteydessä kuntatekniikan työnjohtajaan, joka yhteistyössä mittausryhmän kanssa määrittää viemärin liittymiskohdan sekä mittaa taloviemärin liittymiskorkeuden.

Kaupungin paikkatietopalvelut määrittää tontille viemäriin liittymiskohdan ja antaa liittymiskorkeuden.

Kiinteistön omistaja vastaa tontin sisäisitä viemärisuunnitelmista ja kustannuksista.

Viemäriliittymissopimus tehdään Kalajoen kaupungin kanssa.

Viemäriliittymästä peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu. Kaupunginvaltuusto on 18.12.2017 § 142 hyväksynyt viemärilaitoksen liittymismaksuehdot, taksan ja sopimuksen.

Sopimusasioissa voit olla yhteydessä lupasihteeriin.

 

Jätevesipumppaamot

Pumppaamoiden toiminnasta vastaa HSK Sähkö Oy, jonka päivystysnumero on 040 6682 660.

 

Viemäri ei pidä salaisuuksia!

Ote Suomen vesilaitosyhdistys ry:n sivuilta.

Ethän heitä pyttyyn mitään sinne kuulumatonta? Kun pidät vaaralliset aineet poissa viemäriverkostosta, vähennät vesistöjen ja jätevedenpuhdistamoiden kuormitusta.”