Tavoitteena on kaavoituksen, muun maankäytön sekä rakentamisen kautta luoda toimiva ja viihtyisä kaupunkikuva.

Rakennusvalvonta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä kaupungin rakennusjärjestyksen edellyttämän rakentamisen lupakäsittelyn.

Rakentamisen sivustolta löytyy tietoa kaupungin oman toiminnan rakentamisesta sekä rakennuttamisesta, josta vastaa tilapalvelut.