Tavoitteena on kaavoituksen, muun maankäytön sekä rakentamisen kautta luoda toimiva ja viihtyisä kaupunkikuva.

Rakentamisen sivustolta löytyy tietoa kaupungin oman toiminnan rakentamisesta sekä rakennuttamisesta, josta vastaa tilapalvelut.

Rakennusvalvonta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä kaupungin rakennusjärjestyksen edellyttämän rakentamisen lupakäsittelyn.

Rakentajan yhteistyökumppanit on yrityspalvelun ylläpitämä infopaketti kalajokisista rakennusalan palveluntarjoajista. Opas lisää tietoisuutta alueen palvelutarjonnasta kaikissa rakentamisen vaiheissa suunnittelusta ja rahoituksesta aina sisustukseen saakka.