Kaupungin tilapalvelut rakennuttaa, rakentaa ja kunnossapitää kaupungin kiinteistöjä.

Tavoitteena on luoda kiinteistön käyttäjien kannalta viihtyisät ja terveelliset työskentelyolosuhteet.

Tilapalvelut hallinnoi kaupungin omistamia rakennuksia ja pitää niitä käyttötarkoituksen edellyttämässä toimintakunnossa. Määrältään ja laadultaan riittävät toimitilat luovat pohjan peruspalvelutuotannolle.
Tilapalvelut muodostuvat kolmesta palveluyksiköstä:

  • rakentaminen
  • kiinteistöjen ylläpito
  • kiinteistötoimi

 

Rakentaminen

Kaupunki rakennuttaa  suuremmat kohteensa pääosin urakkakilpailutuksen kautta, myös kohteiden suunnittelu kilpailutetaan.

Keskuskeittiö Merta

Asumispalveluyksikkö Kalliokoti sekä keskuskeittiö Merta ovat valmistuneet joulukuussa 2015.

Joitakin pienempiä kohteita teetetään rakennusliikkeiden kanssa solmittujen puitesopimusten mukaisesti ostopalveluina.

Pienemmät korjaus ja muutostyöt tehdään omalla kirvesmiesryhmällä.

Tilapalvelut myy rakennuttamispalvelua myös Kalajoen Satama Oy:lle.

 

 

Kiinteistöjen ylläpito

Riittävillä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteillä säilytetään kaupungin omistamat kiinteistöt mahdollisimman hyväkuntoisina ja käyttötarkoitustaan palvelevina sekä saadaan pidennettyä rakennuksien käyttöikää ja vähennetään ennenaikaista peruskorjaustarvetta.

Kiinteistöjen ylläpidossa on kiinnitetty huomiota rakennusten energiankulutukseen ja sitä kautta on saatu rakennusten käyttökustannuksia laskettua.

 

Kiinteistötoimi

Kaupungin omistamien tilojen ulkoinen vuokraus asuinhuoneistoja lukuunottamatta, on keskitetty kiinteistötoimeen.

Kiinteistötoimen isännöitsijä edustaa kaupunkia liike- ja kiinteistöyhtiöissä. Isännöintipalveluita on myös myyty joillekin yhtiöille, joissa kaupunki on osakkaana.

Tiedustele vapaita toimitiloja tai ilmoita vapaista toimitiloista.