Kalajoen kaupunki on liittynyt Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017 - 2025, jonka tavoitteena on energian tehokkaampi käyttö kunta-alalla. Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa vapaaehtoinen keino saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) mukaiset energiankäytön tehostamistavoitteet, joilla katetaan yli puolet 7 artiklan mukaisesta Suomea sitovasta Energiansäästötavoitteesta vuosille 2014 - 2020. Sopimustoiminta tukee myös direktiivin muissa artikloissa asetettujen velvoitteiden toteutusta ja osaltaan myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) toimeenpanoa.

Kalajoen kaupungin yksi velvoitteista on pitää yllä ja tarvittaessa päivittää energiatehokkuuteen tähtäävää toimenpidesuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmalla ohjataan kaupungin palveluiden toimintaa ja määritellään toimenpiteitä, jotka tukevat energiatehokkuustavoitteiden toteutumista.

Sopimuskaudelle 2017 – 2025 Kalajoen kaupungin säästötavoite on laskettu vuoden 2015 raportoidusta energiankulutuksesta.

  • vuoden 2020 välitavoite on  857 MWh (4 %) ja
  • vuoden 2025 kokonaistavoite on 1 607 MWh (7,5 %)

Säästötavotteiden saavuttaminen edellyttää erilaisia säästötoimenpiteitä ja tavoitetta kerrytetään laskennallisten säästöjen kautta. Varsinainen kokonaiskulutuksen lisäys tai vähenemä ei vaikuta tavoitteeseen pääsyyn, vaan säästöjä syntyy mm. uusiutuvan energian käyttöön otosta, energiatehokkaista hankinnoista, energiatehokkuutta tukevasta kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta jne.

Valtakunnallisesti energiatehokkuusasioita vie eteenpäin valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön niin julkishallinnolle, kunnille, yrityksille kuin kuluttajillekin.

 

Uusiutuvan energian kuntakatselmus_Kalajoki

Energiatehokkuusdirektiivi EDD, 2012/27/EU

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, EPBD, 2010/31/EU