Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa. Purkamislupa tarvitaan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Aina on tehtävä vähintään purkamisilmoitus.

Usvakävelijät

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä ( purkamisilmoitus ). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamislupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, lain mukainen katusuunnitelma tai maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Purkamisilmoitus on tehtävä aina, jotta rakennus poistuu rekisteristä. Purkamisilmoituksesta peritään rakennusvalvontataksan mukainen ilmoituksen käsittelymaksu.

Sähköisesti purkamislupa ja -ilmoitus haetaan Lupapiste.fi palvelun kautta. Katso Lupapiste, rakennusvalvonnan sähköinen asiointi.

Vuosien saatossa rekisteriin on jäänyt poistamatta jo luvallisesti ilmoituksella purettuja rakennuksia. Jos esimerkiksi kiinteistöveropäätöksen tiedoissa näkyy, tai muussa viranomaistoiminnassa tulee esille, jo purettuja rakennuksia, ilmoituksen rakennuksen poistumasta voi tehdä RK9 ilmoituksella. Ilmoitus jätetään allekirjoitettuna rakennusvalvontaan. Lisätiedot kenttään tulee lisätä arvioitu ajankohta ( vuosi ) milloin purkamislupa / -ilmoitus on jätetty.