Rakennusjärjestyksessä määrätään, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa 14 päivän kuluttua, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

Toimenpideilmoituksen tekeminen:

1. Rakennuspaikan hallintaoikeus (lainhuutotodistus, kauppakirjan jäljennös tai vuokrasopimuksen jäljennös)

2. Ilmoitus ja vaadittavat liitteet tulee toimittaa Lupapiste.fi palvelun kautta. Katso sähköinen asiointi tai suoraan palveluun Lupapiste.fi

Tarvittavat ilmoitukseen liitettävät liiteasiakirjat:

  • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • karttaote
  • erillinen suunnitelma
  • naapurin kuuleminen (tarvittaessa)
  • valtakirja (tarvittaessa)
  • muu mahdollinen selvitys

Pihakivetystä rannan tuntumassa