Koko kaupungin alueella toteutetaan vuosien 2019 - 2022 aikana rakennusrekisterin perusparannusprojekti.

Projektin tarkoituksena on tarkistaa rakennuskantaa ja saattaa rakennusrekisterin tiedot ajan tasalle kaupungin, Väestörekisterikeskuksen ja Verohallinnon rekistereihin.

Tietojen tarkistus toteutetaan vertaamalla olemassa olevaa rakennusrekisteriä kartta-aineistoon. Epäselvissä kohteissa otetaan kiinteistön omistajaan yhteyttä kirjeitse. Tarvittaessa sovitaan rakennuksen omistajan kanssa paikan päällä tehtävistä mittauksista.

Lisää tietoa tulee näille sivuille valmisteluvaiheen edetessä.