Koko kaupungin alueella toteutetaan vuosien 2019 - 2022 aikana rakennusrekisterin perusparannusprojekti.

Kiinteistöjen omistajat ja haltijat

Projektin tarkoituksena on tarkistaa rakennuskantaa ja saattaa rakennusrekisterin tiedot ajan tasalle kaupungin, Digi- ja väestötietoviraston ja Verohallinnon rekistereihin.

Tietojen tarkistus toteutetaan vertaamalla olemassa olevaa rakennusrekisteriä kartta-aineistoon ja kaupungin rakennusluparekisteriin. Epäselvissä kohteissa otetaan kiinteistön omistajaan yhteyttä kirjeitse. Tarvittaessa sovitaan rakennuksen omistajan kanssa paikan päällä tehtävistä mittauksista.

Tietojen välittäminen viranomaisille

  1. Korjatut (lisätyt / poistetut) tiedot ilmoitetaan väestötietojärjestelmään viipymättä (Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 25 §).
  2. Vuosittain toimitetaan tarkastusta varten tiedot verohallintoon. Tarkastusta pyydetään rakennuksista, joissa on poikkeavuuksia pinta-alassa väestötietojärjestelmän ja verohallinnon rekistereissä. Tämä on kiinteistöverolain vaatimusten mukaista (Kiinteistöverolaki 20 a §).
    Projektiin liittyvä ensimmäinen tarkastuspyyntö toimitettiin 17.1.2020 verohallinnon ohjeiden mukaisesti.
  • Ajantasaiset rekisterit takaavat kiinteistön omistajien tasapuolisen kohtelun kiinteistöverotuksessa.

– Purettu rakennus tulee verovelvollisen henkilökohtaisesti ilmoittaa verottajalle. Rakennusvalvontaan tulee tehdä ilmoitus rakennuksen purkamisesta 30 vrk ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai purkamislupahakemus. Purkamisilmoitus ja -lupahakemus tehdään Lupapiste -palvelussa. Purkamisen jälkeen rakennusvalvontaan toimitetaan Digi- ja väestötietoviraston RK9 -lomake, ilmoitus rakennuksen todellisesta poistumasta. Tältä lomakkeelta merkitään kaupungin rakennusrekisteriin ja väestötietojärjestelmään rakennuksen poistuma-ajankohta. Samalla Digi- ja väestötietoviraston toimesta tarkistetaan, ettei purettuun rakennukseen ole merkitty asukkaita.

– Maa- ja metsätalouden tuotantorakennuksista ei lähetetä tarkastuspyyntöjä verohallintoon. Rakennukset tarkistetaan niiden osalta kaupungin ja Digi- ja väestötietoviraston rekistereihin.

Puutteelliset tiedot ja rakennusvalvonta

Ensisijaisesti kiinteistön omistajaan otetaan yhteyttä kirjeitse. Havaitun puutteen laadusta riippuen lähetetään joko kiinteistötietojen ilmoituslomake palautuskuorineen, sovitaan mahdollisesta tapaamisesta ja / tai ilmoitetaan mittauskäynnin tarpeesta. Mittaukset suoritetaan rakennuksen ulkopuolelta (kokonaisala), sisätiloihin ei mennä (huoneistoala). Mittauskäynnit ovat nopeita, eikä kiinteistön omistajan läsnäoloa välttämättä tarvita. Nämä toimenpiteet ovat kiinteistön omistajalle maksuttomia ja kuuluvat tehtävään projektiin.

Mikäli tietoja ei saada, joudutaan kiinteistölle suorittamaan virallinen tarkastuskäynti. Rakennusvalvonnalla on oikeus perustellusta syystä päästä kiinteistölle, kuten epäiltäessä puutteita rakennus- tai lupatiedoissa. Tällöin peritään tarkastuskäynnistä rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. (MRL 145§)

Tiedot ajan tasalla

Jos yhteydenottoa rakennusvalvonnasta ei kuulu, virheelliset tiedot on saatu tarkistettua luparekisteristä. Jos kiinteistöveroilmoituksessa edelleen on virheitä, ota yhteys projektivastaavaan tai rakennusvalvontaan. Selvityksen jälkeen voi verovelvollisen vastuulle jäädä vielä yhteydenotto verottajaan. (Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus, Kiinteistöverolaki 16 § ).

Aikataulu

Kylä Aikataulu
406 Pohjankylä, teollisuus ja toimitilat Syksy 2019 ⇒ Joulukuu 2021
Koko kaupungin alue, teollisuusalueet Kevät 2020 ⇒ Joulukuu 2021
Koko kaupungin alue, loma-asunnot 2021 ⇒ 30.12.2022
Letonrannan asemakaava-alue Maaliskuu 2022 ⇒ 30.12.2022

Kiinteistön omistajille lähetettävää materiaalia:
Kiinteistötietojen ilmoituslomake (pdf) tai Rakennuksen tietojen ilmoituslomake tarkastusmittausta varten (pdf) (selaimet Chrome, Edge, ja IE tukevat lomakkeen täyttöä. Tarvittaessa avaa tiedosto muokkausta varten PDF katseluohjelmaan.)
Kiinteistö- ja rakennuksen tietojen ilmoituslomakkeen täyttöohje (pdf)

Digi- ja väestötietoviraston lomakkeet (toimitus rakennusvalvontaan):
RH1 Rakennuksen/rakennushankkeen ilmoituslomake (suomi.fi)
RH2 Huoneistotietojen ilmoituslomake (suomi.fi)
RK9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta (suomi.fi)

Kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä projektivastaavaan.