Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

Rakennustarkastajan katselmus ranta-alueen mökkien turvallisuudesta ja siisteydestä

Rakennetun ympäristön valvonnasta vastaa ympäristölautakunta. Havaituista epäkohdista ilmoitus tulee tehdä rakennusvalvontaan.

 

Valvonta

  • rakennetun ympäristön hoito, siisteys ja kunnossapito
  • rakennussuojeluun liittyvät asiat
  • rakentamisen luvanvaraisuus

 

Valvonta-asioiden käsittely

  • huomautukset, kehotukset
  • hallintopakkoasiat ja hallinto-oikeus prosessit
  • täytäntöönpano