Kuva on näkymä Aurinkolammelta loma-asuntomessualueelle

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo mielellään rakennushankkeeseen ryhtyviä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Alla kuitenkin muutamia tutustumisen arvoisia apuvälineitä hankkeen alusta aina rakennuksen käyttöönottoon:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän ”muistilista”:

Rakentajan muistilista (pdf)

Rakentajan Info, avaa esite:

Rakentajan info

 

 

 

 

 

Kaupungin vapaat tontit löytyvät tonttipörssistä:

Vapaat tontit

Sähköinen luvan haku Lupapiste.fi . Ohjelma ohjaa hakijaa hakemuksen edetessä ja asiakirjat voidaan liittää sähköisesti :

Sähköisen asioinnin vaiheet (pdf)

Esimerkki pääpiirroksen ulkoasusta (pdf)

Tarvittavat viranomaiskatselmukset on pyydettävä rakennuksen edistymisen mukaan:

Viranomaiskatselmukset (pdf)

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus

Aputyökaluja tulostettavaksi rakennuslupapiirustuksien tekemiseen:

Nimiöllinen pohja A3 asemapiirustukselle mittakaava 1:500 (pdf)

Nimiöllinen pohja A3 (pdf)

Paperilla tapahtuvan rakennuslupahakemuksen tarvittavat liiteasiakirjat ja kappalemäärät:

Paperihakemuksen liiteasiakirjat (pdf)