Kuva on näkymä Aurinkolammelta loma-asuntomessualueelle

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo mielellään rakennushankkeeseen ryhtyviä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Alla kuitenkin muutamia tutustumisen arvoisia apuvälineitä hankkeen alusta aina rakennuksen käyttöönottoon:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän ”muistilista”

Rakentajan muistilista suunnittelusta loppukatselmukseen (pdf)

Rakentajan Info

Avaa esite napsauttamalla kuvaa

Rakentajan info -kansilehti Kalajoen rakennusvalvonta. Esite avautuu napsauttamalla kuvaa.

Kaupungin vapaat tontit

Vapaana olevat tontit löytyvät tonttipörssistä kaupungin nettisivulta Vapaat tontit

Sähköinen luvan haku

Lupapiste.fi

Ohjelma ohjaa hakijaa hakemuksen edetessä ja asiakirjat voidaan liittää sähköisesti.

Sähköisen asioinnin vaiheet (pdf)

Esimerkki pääpiirustuksen ulkoasusta (pdf)

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi

Loma-asunnosta asuinrakennukseksi (pdf)

Viranomaiskatselmukset

Tarvittavat viranomaiskatselmukset on pyydettävä rakennuksen edistymisen mukaan.

Viranomaiskatselmukset (pdf)

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus

Aputyökaluja tulostettavaksi rakennuslupapiirustuksien tekemiseen

Nimiöllinen pohja A3 asemapiirrokselle mittakaava 1:500 (pdf)

Nimiöllinen pohja A3 (pdf)

Piirroksen paperikoko määräytyy esitettävän asian mukaan, katso esimerkki pääpiirustuksen ulkoasusta (pdf) 
Pääpiirustukset ovat: asemapiirros, pohjapiirustus, julkisivupiirustus ja leikkauspiirustus. Hankkeen laajuuden mukaan nämä voidaan esittää joko jokainen piirustus omana tiedostonaan tai pienissä hankkeissa yhdistettynä yhdeksi kuvaksi (muu pääpiirustus), kuitenkin siten että tiedosto on yksisivuinen ja nimiösivun yläosa vapaana viranomaisen merkinnöille.