Rakennustapaohjeet laaditaan kaavahankkeen valmistelun yhteydessä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Kaupunkimme rakennustapaohjeet löytyvät kaavoituksen sivustolta kohdasta lainvoimaiset kaavat. Tälle sivulle on koottu vuodesta 2000 alkaen lainvoiman saaneiden kaavahankkeiden kaavakartat ja kaava-asiakirjat liitteineen. Vanhemmat kaavat löytyvät kaupungintalolta kaavoitustoimen arkistoista.

 

Kalajoentie_