Rakentajan yhteistyökumppanit sisältää infopaketin kalajokisista rakennusalan palvelutarjoajista. Opas kattaa kaikki rakentamisen vaiheet suunnittelusta ja rahoituksesta aina sisustukseen saakka sisältäen kalajokisten yritysten yhteystiedot luokiteltuna rakennusvaiheittain.

Esitteen tarkoituksena on paitsi helpottaa rakentajia, myös lisätä tietoisuutta alueen palvelutarjonnasta niin paikkakuntalaisille kuin ulkopaikkakunnaltakin tulevien omakoti- ja loma-asuntorakentajien keskuudessa.

Esitettä on jaossa kaupungintalon infossa. Tiedot esitteeseen on koottu kaupungin julkisesta yritysrekisteristä.