Rantamaisema

Kalajoen sijainti maan ja meren välissä tarjoaa monimuotoisen ja kauniin luonnon. Erityisesti Rahjan saariston luonto on ainutlaatuinen ja monipuolinen. Hiekkasärkillä sijaitsee pitkä hiekkaranta dyyneineen. Kalajoen varrella on laajoja peltoaukeita ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää maaseutumaisemaa.

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (1096/1996) ja sen tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen sekä luonnontuntemuksen lisääminen.

Kalajoen kaupunki tekee päätökset luonnonmuistomerkeistä, muuten luonnonsuojelua koskevat päätökset tehdään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa sekä ympäristöministeriössä.

Lisätietoa luonnonsuojelusta löytyy ympäristöhallinnon nettisivuilta www.ymparisto.fi

Kalajoen pohjavesialueet

Kalajoella on useita hyvälaatuisia pohjavesialueita, joiden yhteispinta-ala on 37,3 km2.

I-luokan pohjavesialueita ovat:

  •  Hollanti
  •  Huimamäki
  •  Kourinkangas A
  •  Kourinkangas B
  •  Kurikkala I A
  •  Kurikkala II
  •  Rahja

Kalajoen vesistöt

Kalajoen vesistöalueella toimii vesienhoitoryhmä, johon on kutsuttu eri alojen edustajia kunnista, elinkeinoelämästä, etujärjestöistä ja yhdistyksistä. Tietoa Kalajoesta, vesienhoitoryhmän työstä ja vesistöjen kunnostamisesta löytyy sivustolta www.meidankalajoki.fi

Lestijoki, Himanganjoki ja Pöntiönjoki kuuluvat Lestijoen neuvottelukunnan alueeseen.