Rahjan saaristo on yksi Natura-alueista.

Kalajoen Natura-alueet:

  • Lestijoki
  • Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto
  • Rahjan saaristo
  • Vainionhaka
  • Maristonpakat
  • Siiponjoki
  • Kalajoen suisto
  • Jäkäläneva
  • Vihas-Keihäslahti

Alueiden tarkemmat kuvaukset löytyvät kunnittain tai alueen nimen perusteella www.ymparisto.fi sivuilta.

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset ovat ELY-keskuksessa parhaillaan käynnissä, päivitetty kartta tullaan linkittämään sivulle vuoden 2019 aikana.