Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa. Tavoitteena on turvata Kalajoen asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö.

Kalajoella ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta, joka on delegoinut osan päätäntävallastaan viranhaltijoille. Ympäristövalvonnan tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, maasto- ja vesiliikenteen lupien käsittely, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely sekä ulkoilulain ja kemikaalilain mukainen valvonta. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

Jätehuolto

Jätehuollosta ja – neuvonnasta huolehtii Vestia Oy. Yhteystiedot:

  • Vestia Oy
  • Vestianväylä 80, 84100 Ylivieska
  • verkkosivulinkki: www.vestia.fi
  • asiakaspalvelun yhteystiedot: asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700 (mm. jäteastiatyhjennykset, osoitteenmuutokset, laskutus)

Vestia Oy huolehtii kotitalouksien jätehuollosta ja kierrätysneuvonnasta 16 kunnan alueella Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestinjokilaaksoissa. Jokaisen asuinkiinteistön, myös vapaa-ajan asunnon, tulee olla liittyä jätehuoltoon. Lisätiedot: www.vestia.fi

Jokilaaksojen jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena, joka päättää jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista.

Jätelautakunnan tehtäviä mm. ovat:

  • antaa alueen jätehuoltomääräykset,
  • myöntää poikkeukset jätehuoltomääräysten noudattamisesta,
  • hyväksyy jätetaksan,
  • määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksuja koskevat muistutukset.

Jokilaaksojen jätelautakunnan sivuilta löydät jätehuollon ohjeet ja määräykset sekä tulossa olevat muutokset, käytössä olevat lomakkeet, linkkejä ja paljon muuta hyödyllistä tietoa kuntalaisten jätehuollosta.