Ympäristövalvonnan tavoitteena on turvata Kalajoen asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö.

Koronaviruksen aiheuttamat toimintatapojen muutokset. Seuraamme ohjeistusta https://kalajoki.fi/koronatiedotus/ :
Kaupungintalo on suljettu. Ympäristövalvonnan henkilökunta toimii toistaiseksi etänä. Tänä aikana palvelemme asiakkaita puhelimitse, sähköpostitse ja Lupapisteellä.
Lupaprosessit etenevät normaalisti ja hakemukset voi jättää sähköpostitse tai Lupapisteelle.
Välttämättömien tarkastuksien menettelytavat tulee sopia tapauskohtaisesti asiaa hoitavan ympäristötarkastajan kanssa.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa. Tavoitteena on turvata Kalajoen asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö.

Kalajoella ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta, joka on delegoinut osan päätäntävallastaan viranhaltijoille. Ympäristövalvonnan tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, maasto- ja vesiliikenteen lupien käsittely, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely sekä ulkoilulain ja kemikaalilain mukainen valvonta. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

 

Jätehuolto

Jätehuollosta ja – neuvonnasta huolehtii Vestia Oy. Jokilaaksojen jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena, joka päättää jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista.

Jätelautakunnan tehtäviä mm. ovat:

  • antaa alueen jätehuoltomääräykset,
  • myöntää poikkeukset jätehuoltomääräysten noudattamisesta,
  • hyväksyy jätetaksan,
  • määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksuja koskevat muistutukset.