Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvanvaraiset ja ilmoitusvelvolliset toiminnot, joille tulee hakea lupa ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupamenettelyn tavoitteena on vähentää ja ehkäistä toiminnoista aiheutuvia haittoja.

Ympäristö- ja maa-aineslupien sekä muiden lupien ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksut Kalajoen kaupungin taksojen mukaisesti.