Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvat ja ilmoitukset, jotka tulee hakea ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvanvaraiset ja ilmoitusvelvolliset toiminnot, joille tulee hakea lupa ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupamenettelyn tavoitteena on vähentää ja ehkäistä toiminnoista aiheutuvia haittoja.

Ympäristö- ja maa-aineslupien sekä muiden lupien ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksut Kalajoen kaupungin taksojen mukaisesti.