Asumista ja ympäristöä ohjaavat ja säätelevät Suomen valtio, Kalajoen kaupunki sekä alueellinen Jokilaaksojen jätelautakunta.

 

Ympäristönsuojelumääräykset

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksynyt kaupunginvaltuusto 29.1.2008.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

 

Jätehuoltomääräykset

Jokilaaksojen jätelautakunta hyväksyy jätehuoltomääräykset.

 

Kiinteistön jätevesien käsittely

Ajankohtaista tietoa ja opastusta kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn löytyy esimerkiksi ympäristö.fi ja vesiensuojelu.fi/jatevesi/.

Viemäriverkoston ulkopuoliset jätevesijärjestelmät kuntoon ajoissa

Hajajätevesiasetus? Keitä se koskee? Asetuksen sisällön voi katsoa lyhyesti ympäristöministeriön tuottamalta koostevideolta youtube.com.

Pohjavesialueella ja enintään 100 metriä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tulee saattaa jätevesijärjestelmänsä vastaamaan lainsäädännön asettamia puhdistusvaatimuksia 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla jätevesijärjestelmän kunnostaminen on ajankohtaista seuraavan suuremman remontin yhteydessä. Asetuksen tarkoituksena on pienentää haja-asutuksesta syntyvää ravinnekuormaa ja siten parantaa vesistöjen tilaa.

Poikkeuslupahakemukset jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimuksia koskien otetaan vastaan siirtymäajan päätyttyä. Otathan lisäksi huomioon jätevesien puhdistusjärjestelmän päivittämistä pohtiessasi Kalajoen viemäriverkon mahdollisen laajenemisen asuinalueellesi.

Jätevesiselvitys- tai suunnitelma tulee löytyä kaikista kiinteistöistä viimeistään 31.10.2019 lähtien. Mikäli kotoa tai mökiltä ei jätevesiä koskien ole löydettävissä minkäänlaista dokumenttia, tulee se laatia esimerkiksi täyttämällä valmis lomakepohja, johon löytyy linkki sivun oikeasta laidasta. Jätevesiselvitys- tai suunnitelma on esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle myöhemmin toteutettavan valvonnan yhteydessä. Mikäli epäilet kuuluvasi jätevesiasetuksen piiriin ja pohdit jätevesijärjestelmän päivittämisen tarvetta, olethan yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

 

Yhteydenotot ja kysymykset:

Jätevesineuvonta Pro Agria Merja Talvitie 045 657 8611.

Neuvonta ympäristötarkastaja Jatta Heikkinen, jatta.heikkinen@kalajoki.fi tai 044 4691 229.

Toimenpidelupa-asiat rakennustarkastaja Tero Jelekäinen, tero.jelekainen@kalajoki.fi tai 044 4691 428.