Asumista ja ympäristöä ohjaavat ja säätelevät Suomen valtio, Kalajoen kaupunki sekä alueellinen Jokilaaksojen jätelautakunta.

 

Ympäristönsuojelumääräykset

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksynyt kaupunginvaltuusto 29.1.2008.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

 

Jätehuoltomääräykset

Jokilaaksojen jätelautakunta hyväksyy jätehuoltomääräykset.

 

Kiinteistön jätevesien käsittely

Ajankohtaista tietoa ja opastusta kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn löytyy www.ympäristö.fi sivustolta kohdasta rakentaminen, esimerkiksi https://vesiensuojelu.fi/jatevesi.

Jätevesijärjestelmät kuntoon ajoissa

Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajien olisi hyvä tarkistaa, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) astuu voimaan 31.10.2019, johon mennessä asetuksen määräajan piiriin kuuluvien kotitalouksien tulee saattaa jätevesijärjestelmänsä vastaamaan lainsäädännön asettamia puhdistusvaatimuksia. Kiire alkaa olla pohjavesialueilla asuvilla ja enintään 100 metriä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmän kunnostaminen on ajankohtaista seuraavan suuremman remontin yhteydessä. Asetuksen tarkoituksena on pienentää haja-asutuksesta syntyvää ravinnekuormaa ja siten parantaa vesistöjen tilaa.

Hajajätevesiasetus? Keitä se koskee? Asetuksen sisällön voi katsoa lyhyesti ympäristöministeriön tuottamalta koostevideolta https://www.youtube.com/watch?v=3zAxbeZTxdo&feature=youtu.be. Huomioithan, että asetuksen lisäksi tulee huomioida kunnan omat ympäristönsuojelumääräykset, jotka asettavat vaatimuksensa vesienkäsittelylle.

Kalajoen ympäristövalvonta tiedottaa aiheesta laajemmin huhtikuun 2019 aikana.

 

Yhteydenotot ja kysymykset:

Neuvonta ja vapautushakemukset ympäristötarkastaja Jatta Heikkinen 044 4691 229, ympäristötarkastaja Heidi Kaiponen 044 4691 406.

Jätevesineuvonta Pro Agria Merja Talvitie 045 657 8611.

Toimenpidelupa-asiat rakennustarkastaja Tero Jelekäinen 044 4691 428.