Asumista ja ympäristöä ohjaavat ja säätelevät Suomen valtio, Kalajoen kaupunki sekä alueellinen Jokilaaksojen jätelautakunta.

 

Ympäristönsuojelumääräykset

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksynyt kaupunginvaltuusto 29.1.2008.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

 

Jätehuoltomääräykset

Jokilaaksojen jätelautakunta hyväksyy jätehuoltomääräykset.

 

Kiinteistön jätevesien käsittely

Ajankohtaista tietoa ja opastusta kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn löytyy www.ympäristö.fi sivustolta kohdasta rakentaminen.