Ympäristövalvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustua ympäristöriskien arviointiin.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustua ympäristöriskien arviointiin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista voidaan ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan periä maksu.

Kalajoen ympäristölautakunta on hyväksynyt 2.6.2015 valvontasuunnitelman.

Valvontasuunnitelman perusteella laaditaan tarkempi valvontaohjelma, jossa on tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista.