Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus, elintarvikkeista annettavien tietojen totuudenmukaisuus ja suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Elintarvikevalvonta antaa toimijoille myös ohjausta ja neuvontaa elintarvikehuoneistoihin ja elintarviketurvallisuuteen liittyen. Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta ja määräysten mukaisuudesta on aina toimijalla.

Elintarvikevalvonnan vuosittaiset perusmaksut

Elintarvikevalvonnan vuosittainen perusmaksu on otettu käyttöön vuonna 2022. Perusmaksulla katetaan sellaisia elintarvikevalvonnan tehtäviä, josta ei peritä tehtäväkohtaista maksua. Tällaisia ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta. Elintarvikevalvonnan perusmaksun suuruus on 150 euroa. Lisätietoa tästä linkistä (pdf-tiedosto).

Oivahymy

Elintarvikevalvonnan valvontatietoja julkaistaan Oiva-järjestelmässä koko maassa. Elintarvikehuoneistoihin (esim. myymälöihin, ravintoloihin, pikaruokapaikkoihin ja suurtalouksiin) tehtyjen tarkastusten perusteella laaditaan Oiva-raportti, jossa tulokset julkaistaan hymynaamoin. Oiva-raportin esilläpito on tullut pakolliseksi 1.1.2014. Oiva-raportti tulee olla elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä asiakkaiden nähtävillä. Oiva-raportit julkaistaan internetissä www.oivahymy.fi -sivustolla ja yritysten tulee linkittää Oiva-raportti myös omille internetsivuilleen, mikäli sivuilla markkinoidaan elintarvikkeita.

Omavalvonta

Elintarvikelain (297/2021) mukaan kaikkien elintarvikealan toimijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Suunnitelman laadintavastuu on toimijalla, joka on oman toimintansa paras asiantuntija. Toimiva omavalvonta lisää elintarviketurvallisuutta ja toiminta kehittyy suunnitelmallisemmaksi.