Elintarvikehuoneisto on esimerkiksi ammattimainen elintarvikkeiden kuljetus, elintarvikevarasto, kahvila, kioski, leipomo, myymälä, elintarvikkeiden nettikauppa, ravintola, suurtalous ja säännöllinen ulkomyynti.

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Elintarvikealan toimijan on täytettävä ilmoitus elintarvikehuoneistosta ja toimitettava se ympäristöterveydenhuoltoon 4 viikkoa ennen toiminnan alkamista. Toimijalle lähetetään todistus elintarvikehuoneiston lisäämisestä elintarvikevalvonnan säännöllisen valvonnan kohteeksi. Ensimmäinen tarkastus uuteen elintarvikehuoneistoon tehdään 1-6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta, riippuen toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Ilmoituksen käsittelystä peritään Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Kaikki ilmoitukset voi toimittaa ympäristöterveydenhuoltoon myös sähköpostilla osoitteeseen ymparistoterveydenhuolto@kalajoki.fi.

Elintarvikehuoneiston toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen ja toimijan vaihtuminen

Kaikkien elintarvikehuoneistojen toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on tehtävä viivytyksettä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Lopettamis- tai keskeyttämisilmoitus voidaan tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla.

Uuden toimijan on täytettävä elintarvikealan toimijan vaihtumisilmoitus ja toimitettava se ympäristöterveydenhuoltoon viivytyksettä. Toimijan vaihtumisen yhteydessä ei ilmoituksesta lähetetä erillistä todistusta toimijalle. Toimijan vaihtumisilmoituksen käsittely on maksutonta.

Elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit eli kontaktimateriaalit

Kontaktimateriaalialan toimijan tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan ympäristöterveydenhuoltoon.