Suuri yleisötapahtuma on tapahtuma, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tilaisuuden järjestäjän on tehtävä ilmoitus Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksesta käy selville luettelo tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista ja kuluttajapalveluista.

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava, että jätehuolto ja hygieeniset olosuhteet järjestetään niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Lisäksi on huolehdittava tupakointikiellosta.

Tiedottaminen tilapäisestä myynnistä

Elintarvikealan toimijan tulee tiedottaa elintarvikkeiden myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa (esim. ruokateltta, grillivaunu) viimeistään 4 arkipäivää ennen myyntitapahtumaa.

Vähäriskinen elintarvikemyynti ja -tarjoilu

Vähäriskisestä elintarvikemyynnistä tai -tarjoilusta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ympäristöterveydenhuoltoon silloin, kun toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu kuten kahvitarjoilu, pullien, pikkuleipien ja voileipien tarjoilu.

Elintarvikkeiden säännöllinen ulko- tai torimyynti

Ulko- tai torimyynti on olosuhteiltaan riskialttiimpaa kuin vastaava toiminta kiinteissä elintarvikehuoneistoissa. Toimijan tulee tehdä ilmoitus viimeistään kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Myynnin ja tarjoilun aikana on tärkeää noudattaa oikeita säilytyslämpötiloja ja hyviä työtapoja. Toiminnassa on noudatettava Ruokaviraston ulkomyyntiohjetta.