Valvonnan piiriin kuuluvat esim. koulut, päiväkodit, vanhainkodit, julkiset kokoontumis- ja majoitushuoneistot, uimahallit ja kauneushoitolat.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksesta tehdään päätös ja toimitila otetaan säännöllisen valvonnan piiriin. Ilmoituksen käsittelystä peritään Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Yleisötilaisuudet

Suuri yleisötilaisuus on tapahtuma, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tilaisuuden järjestäjän on tehtävä ilmoitus Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksesta käy selville luettelo tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista ja kuluttajapalveluista.

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava, että jätehuolto ja hygieeniset olosuhteet järjestetään niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Lisäksi on huolehdittava tupakointikielloista.

Terveydensuojeluvalvonnan vuosittainen perusmaksu

Terveydensuojeluvalvonnan vuosittainen perusmaksu koskee kaikkia terveydensuojeluvalvonnan kohteita, ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmässä 1.1.2022 ja kuuluvat lainsäädännön mukaan maksun piiriin. Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Aikaisemmin valvonnasta on peritty ainoastaan suoriteperusteisia maksuja, kuten tarkastusmaksuja. Perusmaksulla tuetaan etenkin koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan roolia valvonnassa. Kiinteä perusmaksu on 150 euroa ja se maksetaan kerran vuodessa. Lisätietoa tästä linkistä (pdf -tiedosto).