Avoimia työpaikkoja eri palveluissa

Rekrytointi-banneri Kalajoki-logolla

Haussa muun muassa puheterapeutti, toimintaterapeutti, 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja vastaava hoitaja kotihoitoon.

Kalajoen kaupunki hakee osaajia seuraaviin tehtäviin

Puheterapeutin toimi

 • Puheterapia painottuu ensisijaisesti alle kouluikäisten lasten puheen ja kielen kehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Tämän lisäksi puheterapiapalveluja saavat vuodeosaston potilaat ja sieltä kotiutuneet asiakkaat. Puheterapeutti tekee yhteistyötä kuntoutujan lähiverkoston ja eri ammattihenkilöiden kanssa.
 • Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin pätevyys (FM).
 • Odotamme valittavalta henkilöltä oma-aloitteisuutta, tiimityöskentelytaitoja, innovatiivisuutta ja aitoa kiinnostusta työskennellä asiakkaiden, perheiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • Lue lisää tehtävästä ja hakutiedot osoitteesta: www.kuntarekry.fi.

Toimintaterapeutin sijaisuus ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022

 • Toimintaterapeutin sijaisuus painottuu ensisijaisesti aikuisten toimintaterapiaan. Työ voi sisältää myös lasten ja koululaisten toimintaterapiaa hakijan aiemman työkokemuksen ja osaamisvahvuuksien mukaan. Pääpaino työssä on aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden asiakkaiden toimintaterapia-arvioinnissa ja terapiassa. Työ sisältää myös pienapuvälinetarpeen arviointia ja reuma-asiakkaiden ohjausta. Työhön perehdytään ja kollegiaalista tukea on mahdollista saada.
 • Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun toimintaterapeutin pätevyys. Myös osa-aikainen työntekijä voidaan huomioida. Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkka KVTES:n mukainen.
 • Lue lisää tehtävästä ja hakutiedot osoitteesta: www.kuntarekry.fi.

Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa

 • Yksi (1) sijaisuus on ajalle 2.8.-31.12.2021 ja yksi (1) sijaisuus on ajalle 2.8.2021-31.4.2022.
 • Alkusijoituspaikoista yksi on päiväkoti Mäntylässä ja yksi on Marttilantien päiväkodissa.
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä sopeutumista muuttuviin tilanteisiin. Odotamme varhaiskasvatuksen osa-alueiden hyvää tuntemusta, lapsia osallistavaa työotetta, luovuutta ja joustavuutta. Kalajoen kaupunki kansainvälistyy, joten työntekijöiden eri kielten hallinta katsotaan eduksi.
 • Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 §:n mukainen kelpoisuus; tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto.
 • Lue lisää tehtävästä ja hakutiedot osoitteesta: www.kuntarekry.fi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

 • ryhmässä työskentelevän varhaiskasvatuksen erityisopettajan yksi (1) vakituinen toimi 2.8.2021 alkaen.
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa päiväkodissa oman lapsiryhmän opetuksesta, kasvatuksen ja kehityksen tukemisesta yhdessä työtiimin ja huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa erityisen tuen järjestelyistä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Alkusijoituspaikka on Marttilantien päiväkodissa.
 • Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kiinnostusta työn kehittämiseen. Odotamme sinulta varhaiskasvatuksen ammatillisen osaamisen lisäksi kokemusta erityisopetuksesta ja -kasvatuksesta. Kalajoen kaupunki kansainvälistyy, joten työntekijöiden eri kielten hallinta katsotaan eduksi.
 • Kelpoisuusvaatimuksena vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus), sekä lisäksi erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot tai varhaiserityisopettajan koulutus.
 • Lue lisää tehtävästä ja hakutiedot osoitteesta: www.kuntarekry.fi.

Vastaava hoitaja kotihoitoon

 • Haemme vastaavaa hoitajaa Kalajoen keskustan kotihoitoon Iltaruskon tiimiin vakituiseen virkaan. Vastaava hoitaja vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta, toimii yhteistyössä asiakkaiden omaisten, lääkärin ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä vastaa tiimin johtamisesta. Varmistaa, että kotihoidon asiakastyö on asiakaslähtöistä ja asiakkaan toimintakykyä vastaavaa. Toimii erilaissa kotihoidon kehittämistyöryhmissä ja verkostoissa tavaten säännöllisesti kollegoja. Tukena työssä on kotihoidon osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja, tarvittaessa sijaistatte myös toisianne.Vastaavan hoitajan tehtäviin kuuluu noin puolet päivittäistä asukkaiden hoitotyötä ja puolet hallinnollista työtä.
 • Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän sekä työyhteisön, jossa tuetaan mahdollisuuksia oman ammattitaidon kehittämiseen ja myönteiseen urakehitykseen.
 • Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen koulutus. Arvostamme kokemusta ikääntyneiden palveluista, lähiesimiesopintoja ja/tai kokemusta lähiesimiestehtävistä. Hakijalta odotamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, organisointitaitoja, joustavuutta, muutosvalmiutta ja sitoutumista tiimityöhön.
 • Lue lisää tehtävästä ja hakutiedot osoitteesta: www.kuntarekry.fi.

Muut työpaikat

Tutustu myös muihin tällä hetkellä avoimena oleviin työpaikkoihin osoitteessa: www.kalajoki.fi/tyopaikat.