Avoimia työpaikkoja hyvinvointipalveluissa

Hoitotyön periaatteita ovat Ihmisarvo ja terveys.

Apulaisosastonhoitajan virka, lähihoitajan 50% toimi, sairaanhoitajan toimi ja sairaanhoitajan määräaikainen toimi

Kalajoen kaupungin hyvinvointipalveluissa on haettavana

APULAISOSASONHOITAJAN toistaiseksi voimassa oleva virka

Alkusijoituspaikka on Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosastolla, joka toimii Kalajoki – Merijärvi sote -yhteistoiminta-alueen akuuttiosastona. Osastolla on 40 potilaspaikkaa.
Apulaisosastonhoitaja toimii osan työajasta osastonhoitajan työparina ja kehittää toimintaa ja hoitotyötä sovitun työnjaon mukaisesti. Apulaisosastonhoitaja tekee vuodeosastolla myös sairaanhoitajan työtä.
Haemme virkaan henkilöä, jolla on monipuolista kokemusta hoitotyöstä. Lisäksi toivomme hakijalta johtamistaitoja, yhteistyökykyä, muutosmyönteisyyttä ja pitkäjänteisyyttä sekä sitoutumista tehtävään.
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
tai vastaava aikaisempi opistoasteinen koulutus täydennettynä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla tai riittävä kokemus alan tehtävissä.

Työaikamuoto on jaksotyö ja työ on pääosin kaksivuorotyötä. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Työ alkaa 21.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 10.4.2020 klo 15.00 mennessä. Haastattelut pidetään skypen välityksellä.

************************************************

LÄHIHOITAJAN 50% toistaiseksi voimassa oleva toimi.

Alkusijoituspaikka on Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosastolla. Osasto on jaettu akuutti- ja kotiutusosastoon, ja potilaspaikkoja on 40. Osastolla hoidetaan muun muassa infektiopotilaita, leikkausten jälkeen jatkohoitoa tarvitsevia potilaita, aivoverenkiertohäiriö-, syöpä-, saatto- ja päihdekatkaisupotilaita.

Työ on kolmivuorotyötä. Työtehtäviin kuuluu potilaan perustarpeisiin vastaaminen; lääkehoitoon osallistumien osaston lääkehoitosuunnitelman mukaisesti; potilaiden elintoimintojen ja sairauden oireiden seuranta ja voinnin muutoksista raportointi sairaanhoitajalle ja lääkärille; osallistuminen hoitotyö päätöksentekoon ja opiskelijoiden ohjaus. Käytössä on Pegasos potilastietojärjestelmä.
Lähihoitajalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, työyhteisötyötaitoja, joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi odotamme muutosvalmiutta ja halua kehittää laadukasta hoitotyötä.
Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Työ on jaksotyötä. Palkkaus KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ajoittain on mahdollista tehdä täyttä työaikaa. Työ alkaa 21.4.2020 tai sopimuksen mukaan

Työsuhde alkaa 21.4.2020 tai sopimuksen mukaan. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 5.4.2020 klo 15.00 mennessä. Haastattelut pidetään skypen välityksellä.

************************************************

SAIRAANHOITAJAN toistaiseksi voimassa oleva toimi

sekä

SAIRAANHOITAJAN määräaikainen toimi ajalle 14.4 – 21.10.2020.

Alkusijoituspaikka on Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosastolla. Osasto on jaettu akuutti- ja kotiutusosastoon, ja potilaspaikkoja on 40. Osastolla hoidetaan muun muassa infektiopotilaita, leikkausten jälkeen jatkohoitoa tarvitsevia potilaita, aivoverenkiertohäiriö-, syöpä-, saattohoito- ja päihdekatkaisupotilaita.

Työ on kolmivuorotyötä. Työtehtäviin kuuluu vastata lääkärin määräämän lääketieteellisen hoidon toteuttamisesta sekä kliinisestä hoitotyöstä. Käytössä on Pegasos-potilastietojärjestelmä.
Yksikössä korostuvat myös hyvät vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja ongelmanratkaisutaidot. Arvostamme monipuolista osaamista, asiakaslähtöisyyttä ja kuntouttavaa työotetta. Odotamme myös muutosvalmiutta ja halukkuutta itsensä ja hoitotyön kehittämiseen.
Pätevyysvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus. Työaikamuoto on jaksotyö ja palkkaus KVTES:n mukaan. Koeaika kuusi (6) kuukautta toistaiseksi voimassa olevassa ja kaksi (2) kuukautta määräaikaisessa toimessa. Toimiin valittujen tulee esittää hyväksytty todistus terveydentilasta.

Työ alkaa 14.4.2020 tai sopimuksen mukaan

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 5.4.2020 klo 15.00 mennessä.

************************************************

Lisätietoja kaikista yllämainituista tehtävistä antaa osastonhoitaja Anu Heikkilä puh. 044 4691 519 tai anu.heikkila@kalajoki.fi