Bioarvolanta – hankkeen päätösseminaari 16.5.2018

Luke luonnonvarakeskus

Tervetuloa Bioarvolanta - Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla hankkeen päätösseminaariin!

Milloin: Keskiviikko 16.5.2018, 9:00–19:30

Missä: Santa’s Resort @ Spa Hotel Sani, Aaltosali, Jukupolku 5, Kalajoen Hiekkasärkät

Bioarvolanta -hankkeen keskeinen tavoite on ollut tutkimuksen, liiketoiminnan – ja tuotekehityksen avulla löytää ongelmajätteenä käsitellylle turkislannalle lisäarvoa kierrättämällä ravinteet uudeksi high-value tuotteeksi. Hankkeen lopputuloksena on syntynyt kompostoitu biohiili – turkislantapohjainen seos, jonka ravinteet riittävät koko kasvukaudeksi, käytettäväksi kasvualustana kasvihuoneissa, parvekkeilla, terasseilla ym. kohteissa. Tutkimuksella selvitettiin myös, kuinka merkittävät vaikutukset biohiilen käytöllä turkistarhoilla ja kompostoinnissa on kaasumaisten ja ravinnepäästöjen sekä hajuhaittojen vähentämisessä.

Bioalan liiketoiminnan haasteellisuuteen hankkeessa pureuduttiin kehittämällä kannattavan liiketoiminnan toimintamalli yhteistyössä yritysten kanssa tavoitteena jatkaa hankkeessa aloitettua toimintaa. Liiketoiminnan edelleen kehittäjäksi ja toteuttajaksi on yrittäjien toimesta perustettu BiHii Oy, jolla on edellytykset kokonaisrahoituksen varmistuttua valmistaa v. 2025 yli miljoona kiertotalouden vaatimukset täyttävää, korkealaatuista kasvualustaa eri käyttäjäryhmille niin vientiin kuin kotimaahan.

Hankkeen päärahoittajana on ollut Pohjois-Pohjanmaan Liitto yhdessä Profur ry:n kanssa. Hallinnoija ja tutkimuksista on vastannut Luonnonvarakeskus. Yritysverkoston, liiketoiminnan- ja tuotteistamisen kehittämisen vastuu on ollut Kalajoen kaupungin yrityspalvelukeskuksella. Neljä turkistarhaa on ollut tiiviisti mukana testaamassa biohiilen käyttöä tarhoilla, tuotteistamiseen liittyvissä testauksissa ja kokeiluissa sekä kehittämässä liiketoimintamallia.

Hankkeeseen on liittynyt lukuisia yrityksiä eri rooleissa: Stora Enso OYJ pakkauksien kehittäjänä, viranomaiset, maa- ja metsätalous- ja ympäristöministeriö ohjausryhmätyöskentelyssä sekä BSAG ry asiantuntijaverkostoineen. Hankkeen loppuseminaariin liittyvässä näyttelyssä tulemme esittelemään Bioarvolanta hankkeen lisäksi myös mitä muita merkittäviä bioalan hankesuunnitelmia alueellamme on menossa.

 

Ilmoittauduthan mukaan oheisesta linkistä 9.5.2018 mennessä: Avoin ilmoittautumislinkki

Päivän ohjelmaan pääset tutustumaan tästä: Ohjelma

 

Lisätietoja:
Maarit Hellstedt
puh. 029 5326120
maarit.hellstedt@luke.fi

 

Mirja Mustonen
Yritysasiantuntija
Puh. 044 4691 249
mirja.mustonen@kalajoki.fi