Digikokous 3.0-hankkeeseen haetaan kahta asiantuntijaa

Rekrytointi-banneri Kalajoki-logolla

Digikokous 3.0 -hankkeeseen haetaan kahta asiantuntijaa Kuusamon/Taivalkosken sekä Raahen/Kalajoen paikallisprojekteihin määräaikaisiin työsuhteisiin. Hankekausi on alkanut ja kestää 31.10.2022 saakka. Hanke on ePS3 -tietohallintoverkoston yhteishanke, jossa hallinnoija on Kajaanin kaupunki. Osatoteuttajina toimivat Kalajoen kaupunki, Raahen kaupunki, Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta. Hanke toteutetaan Valtiovarainministeriön myöntämällä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoituksella.

Hankkeen tavoitteena on kuntayhteistyöverkostossa luoda malli ja toimintatavat, jossa sähköinen päätöksenteko ja sitä tukevat prosessit on optimoitu ja niihin liittyvät kokouskäytännöt otetaan tehokkaaseen käyttöön. Hankkeessa luodaan kuntakohtaiset toimintatapaohjeet ja -käytänteet päätöksenteon ja viranomaisen saavutettavuuden turvaamiseksi myös poikkeusoloissa. Työ aloitetaan asianhallinnan viitearkkitehtuurin mukaisella tavoitetila-analyysillä. Tavoitteena on luoda eri järjestelmäympäristöissä toimivien kuntien toteutusten pohjalta kansallinen vertailu, suositukset ja kehitysehdotukset kaikkien kuntien hyödynnettäväksi. Lisäksi luodaan sähköisten kokousten tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus kuntien hyödynnettäväksi.

2 Asiantuntija (2 henkilöä)

Asiantuntijoiden tehtävänä on tukea kuntakohtaisten Digikokous 3.0 -hankkeen toimenpiteiden toteuttamista. Lisäksi asiantuntijat tukevat omalla osaamisalueellaan koko hankkeen laajuisia tehtäviä. Asiantuntijana kartoitat mukana olevien asianhallinnan ja kokouskäytänteiden nykytilaa sekä suunnittelet, kehität ja koordinoit kokousratkaisujen käyttöönottoa. Kartoitus-, suunnittelu- ja käyttöönottovaiheissa asiantuntijana teet tiivistä yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta asian-, dokumenttien- ja kokoushallinnan prosessien ja järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta sekä tiedonhallintamallin ymmärrystä. Lisäksi edellytämme hyvää tietoteknistä osaamista, yhteistyökykyä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Työntekijänä olet oma-aloitteinen ja eteenpäin pyrkivä. Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus tai vastaavan työkokemuksen kautta hankittu vahva osaaminen.

Työn tekemispaikka

Hankepäällikkö sijoittuu Kajaaniin ja hankeasiantuntijat Kuusamo/Taivalkoski sekä Raahe/Kalajoki alueelle. Lähtökohtana on, että työskentely tapahtuu verkossa digitaalisilla työmenetelmillä; työ edellyttää jonkin verran matkustamista kolmen kuntakeskittymän välillä

Tehtävänkuvat ja työnjaot täsmentyvät valittujen työntekijöiden osaamisalueiden mukaan työn aloituksen yhteydessä.

Hakemukset

Hakemus ansioluetteloineen tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi ti 30.3.2021 klo klo 15.00 mennessä.

Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Kuoreen merkintä ”Asiantuntija Digi 3.0-hankkeeseen”.