Digitaidot kasvavat Pohjois-Pohjanmaalla myös ensi vuonna

Pohjois-Pohjanmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia myös ensi vuonna, kun digituki-pilotti laajenee valtakunnalliseksi toiminnaksi.

Pohjois-Pohjanmaan liitto tiedottaa

18.12.2019, julkaisuvapaa

Digitaidot kasvavat Pohjois-Pohjanmaalla myös ensi vuonna

Pohjois-Pohjanmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia myös ensi vuonna, kun digituki-pilotti laajenee valtakunnalliseksi toiminnaksi.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on osallistunut syksystä 2018 lähtien valtiovarainministeriön rahoittamaan kansalliseen digituki-pilottiin, jossa alueen asukkaille on tarjottu tukea digitaaliseen asiointiin ja autettu digitaitojen kehittämisessä. Toimintaa jatketaan ensi vuonna, kun digituki laajenee nyt valtakunnalliseksi, yhteensä 14 maakuntaa kattavaksi toiminnaksi.

– Pilotin aikana olemme huomanneet, että eri ryhmillä on erilaisia digituen tarpeita. Esimerkiksi ikäihmiset haluavat yhä enemmän opetella käyttämään älylaitteita ja katsomaan vaikkapa omien verikokeiden tuloksia netistä. Nuorilla sujuu laitteiden käyttäminen, mutta he kaipaavat tukea etenkin viranomaisasioinnissa. Sähköisten palveluiden määrä kasvaa tulevaisuudessa ja niiden on tarkoitus helpottaa tavallisten kansalaisten arkea, mutta palveluiden käyttämiseen pitää olla myös tukea tarjolla sitä tarvitseville, Pohjois-Pohjanmaan digituki-pilotin projektipäällikkö Heidi Niemelä kertoo.

Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.

– Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Vaikka me suomalaiset olemme digitaitava kansa, kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen tai palveluiden käyttöön. Silloin apuun astuvat digitukiverkoston toimijat. He huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan, digitukea Väestörekisterikeskuksessa koordinoiva projektipäällikkö Minna Piirainen kertoo.

Väestörekisterikeskus tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettavuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on elintärkeä rooli palvelevamman ja menestyvämmän Suomen kehittämisessä. Digi kuuluu meille kaikille, Piirainen jatkaa.

Pohjois-Pohjanmaalla digitukea on lähdetty kehittämään kuntatasolta, ja 28 kuntaa on nimennyt digituen yhdyshenkilön, joka toimii linkkinä kunnan ja maakunnan välillä digituen kehittämisessä. Maakunnallisen verkoston tarkoituksena on tukea kuntatasolla annettavaa digitukea.

– Digitaidot myös lisäävät hyvinvointia ja osallisuutta. Tavoitteenamme on, että asukkaat tietävät, mistä saavat apua sähköisten palveluiden tai laitteiden käyttämiseen. Lisäksi tuemme organisaatioita ja muita digituen antajia lisäämään ja kehittämään digituen tarjontaa, Niemelä korostaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Heidi Niemelä, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 040 685 4047, heidi.niemela@pohjois-pohjanmaa.fi,
www.facebook.com/popdigituki

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Väestörekisterikeskus, p. 0295 553 5280, minna.piirainen@vrk.fi

 

Mitä on digituki?

−       Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon. Työtä koordinoi Väestörekisterikeskus (vuoden alusta uusi Digi- ja väestötietovirasto).

−       Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.

−       Digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset. He noudattavat digituen eettisiä periaatteita.

 

_________________________________________________

Arja Hankivaara
Viestintäpäällikkö | Communications Manager
050 3225797 | +358 50 3225797
arja.hankivaara@pohjois-pohjanmaa.fi

Pohjois-Pohjanmaan liitto | Council of Oulu Region

Sepänkatu 20, 90100 Oulu
www.pohjois-pohjanmaa.fi // Twitter: @ppliitto
Pohjois-Pohjanmaa – Teemme tulevaisuutemme