Energia-alan asiantuntija/projektipäällikkö haussa

Rekrytointi-banneri Kalajoki-logolla

Mielenkiintoinen työpaikka uusiutuvan energian parissa

Kalajoen kaupungilla on haettavana

ASIANTUNTIJAN / PROJEKTIPÄÄLLIKÖN määräaikainen toimi

Kalajoen kaupunki toteuttaa Kalajoki Smart Grid -toteutettavuusselvityksen, jonka vetämiseen haetaan nyt asiantuntijaa/projektipäällikköä. Kalajoki on Suomen suurin tuulivoiman tuotantokunta. Kalajoella uusiutuvan energian tuotantomäärä ylittää moninkertaisesti kulutuksen, ja tuotantomäärä kasvaa entisestään jo tehtyjen ja valmistelussa olevien uusien investointipäätösten myötä. Uutena hankkeena Kalajoella on käynnistynyt mittava uusiutuvan energianpuiston rakentaminen, jossa yhdistyvät useat uusiutuvan energian tuotantomuodot (aurinko-, tuuli-, bioenergia sekä sähkön varastointi akkuteknologian avulla).

Toteutettavuusselvityksen tavoitteena on luoda toteuttamiskelpoinen malli EU-lainsäädännön sallimalle energiayhteisölle / kaupungin toteuttamalle omalle ja erilliselle sähkönsiirtoverkolle, jolla alueella tuotettua mittavaa uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää paikallisesti teollisten puhtaan teknologian investointien houkuttelemiseen ja teollisten työpaikkojen luomiseksi. Toteutettavuusselvitys tehdään palkattavan projektipäällikön asiantuntijatyönä sekä erikseen hankittavien ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden avulla. Selvityksessä saadaan tarpeelliset tiedot Kalajoki Smart Grid -hankkeen teknistaloudelliseen toteuttamiskelpoisuuteen liittyen. Selvitys antaa riittävän informaation energiayhteisön / suljetun sähköverkon toteuttamismallista Kalajoen kaupungille ja mukaan lähteville yhteistyötahoille.

Kalajoki Smart Grid -toteuttavuusselvityksen ja sen avulla käynnistyvän kehitysprosessin myötä lähtee liikkeelle konkreettisiin teollisiin investointeihin tähtääviä toimenpiteitä, joiden seurauksena alueelle syntyy lukuisia uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Rakennettavan uuden sähköverkon myötä tavoitteena on tarjota valtakunnallisesti kiinnostava pilottialue ja kokeilualusta teollisen mittakaavan älyverkkoratkaisujen toteuttamiseen. Kalajoella on uuden rakennettavan sähköverkon myötä mahdollista tarjota ainutlaatuisena kilpailuetuna teollisuustuotannon toimintaympäristö, joka on täysin hiilineutraali koko energian tuotannon hiilijalanjäljen suhteen. Tehtävät selvitykset eivät rajoitu pelkästään sähköverkkoon, sillä selvityksen tavoitteena oleva hiilineutraali tuotantoympäristö edellyttää koko teollisten prosessien käytetyn energian tarkastelua.

Asiantuntijan / projektipäällikön tehtävänä on mm.
– kartoittaa hankkeen kannalta potentiaalisia yrityksiä ja niiden kiinnostusta (sisältäen esittelyt valituissa tapahtumissa ja kohdennetut yrityskäynnit valittujen toimialojen potentiaalisiin yrityksiin)
– vastata yhdessä ostopalveluna hankittavien asiantuntijoiden kanssa eri tyyppisten taustaselvitysten tekemisestä liittyen sähköverkon tekniseen mallintamiseen / teknistaloudelliseen mallintamiseen
– vastata selvityksistä liittyen älyverkkoratkaisun käyttöön T&K-alustana
– vastata hankkeen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden kilpailutuksesta
– tuottaa ja koota yhteen päätöksentekoa varten tarvittavaa informaatiota suljetun sähköverkon organisointimallista, toteuttamismallista ja sopimusteknisistä kysymyksistä

Hakijalta edellytämme soveltuvaa teknistaloudellista osaamista ja työkokemusta vastaavan tyyppisistä asiantuntijan / projektipäällikön tehtävistä. Edellytämme hakijalta sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, sekä tehtävään soveltuvaa koulutusta. Työ on liikkuvaa ja edellyttää oman auton käyttöä.

Hakijassa arvostamme yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja itsenäistä otetta työskentelyyn sekä aiempaa kokemusta uusiutuvan energian ja/tai sähköverkkoihin liittyvien työtehtävien parissa. Olet ulospäinsuuntautunut, määrätietoinen ja sinulla on kokemusta toimimisesta yrityskentässä. Arvostamme myös mahdollista aiempaa kokemusta projektihallinnasta.

Työ on mahdollista alkaa heti rekrytointiprosessin jälkeen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2021 saakka. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n perusteella. Toimea täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi 17.6.2020 klo 22.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat elinkeinojohtaja Miia Himanka, miia.himanka@kalajoki.fi, puh. 044 4691 246 ja yritysasiantuntija Kimmo Niskanen, kimmo.niskanen@kalajoki.fi, puh. 044 4691 604

Organisaation kuvaus
Kalajoki tarjoaa kaikenikäisille asukkailleen kokemuksen elämänmittaisesta viiden tähden lomasta – ihan omassa kotikaupungissa. Kalajoella on hienoja tontteja ja asuntoja niin keskustassa kuin meren läheisyydessä. Harrastaakin voi melkein mitä vain, kulttuurista kuntosaliin, parkourista patikointiin. Kalajoelta ei tarvitse lähteä edes merta edemmäs lomalle, kun on oma ranta ja reilusti palveluja ihan lähellä.

Yhteystiedot
Elinkeinojohtaja Miia Himanka, miia.himanka@kalajoki.fi, puh. 044 4691 246 ja yritysasiantuntija Kimmo Niskanen, kimmo.niskanen@kalajoki.fi, puh. 044 4691 604

www.kalajoki.fi