Europe for Citizens -projekti

Kalajoen Kaupungille on myönnetty 2 vuotta kestävä EU-rahoitteinen projekti, Europe for Citizens. Kalajoen Kaupunki on projektin suunnittelija sekä päätoteuttaja.

Koko Eurooppa on uusien haasteiden edessä, kun maahanmuutto sekä kansainvälinen ihmisten liikkuminen lisääntyvät koko ajan. Europe for Citizens -projektin tarkoituksena on jakaa tietoa sekä kouluttaa ihmisiä koskien ihmisten integroitumista muutettaessa paikasta ja maasta toiseen. Avainsanoja ovatkin kansainvälistyminen, yhdentyminen ja osallistaminen. Projektin tarkoituksena on jakaa kokemuksia sekä miettiä yhdessä käytäntöjä, joilla näihin uusiin haasteisiin valmistaudutaan ja miten haasteista parhaiten selvitään paikallisella tasolla.

Projekti toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, joita ovat Malmön kaupunki, Ruotsi, Institute of Baltic Studies, Tarto Viro, Kaunaksen teknologinen yliopisto, Kaunas Liettua, Pordenonen kaupunki, Italia, Herceg-Novin kaupunki, Montenegro sekä Keskisuomen kylät ry, Jyväskylä.

Kaksivuotisen projektin aikana toteutetaan yhteensä 5 seminaaria, jotka pidetään eri osallistujamaissa. Kalajoki isännöi yhtä seminaaria ja yhteensä noin 80 henkilöä Kalajoen kaupungilta osallistuu projektin rahoittamaan koulutukseen. Työskentelytapoina on mm työpajat, paneelikeskustelut sekä vierailut. Projektin ensimmäinen seminaari on marraskuussa 2016 Vilnassa, Liettuassa.

Projektin aikana toteutetaan online-tutkimuksia, joihin paikallisia tahoja pyydetään osallistumaan. Kuntalaiset pääsevät osallistumaan nyt jo ensimmäiseen antamalla mielipiteensä maahanmuuttoon liittyvistä asioista.

Vastaa maahanmuuton online-mielipidekyselyyn tästä linkistä.

Projektin kokonaisarvo on 150 000 euroa ja se on 100 % EU rahoittama.

 

Lisätietoja:

Kalajoen kaupunki
Anne Tullila
Myynti- ja asiakkuusvastaava
Intergration services manager
Puh. 044 4691 203
anne.tullila@kalajoki.fi

Kalajoen kaupunki
William O´Gorman
International coordinator
Puh 044 4691 226
william_o_gorman@kalajoki.fi