Hankeryhmät suunnittelemassa uusia tiloja hyvinvointipalveluille

Kalajoen kaupungin talousarvion rakentamisohjelmassa on varattu määräraha Kalajoen terveyskeskuksen A-osan, Himangan terveysaseman ja Raution monitoimikeskuksen suunnittelulle. Kaupunginhallitus on nimennyt hankeryhmien jäsenet ja hankeryhmät työstävät syksyn aikana hankesuunnitelmat, joissa määritellään rakennushankkeelle täsmällistä laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet.

Himangan uuden terveysaseman selvitys ja suunnittelutilaisuus

Himangan terveysaseman palveluihin kuuluvat lääkärin- ja hoitajan vastaanotto, hammashuolto, laboratorionäytteiden otto sekä neuvolapalvelut. Hankeryhmän tarkoituksena on suunnitella Himangan terveysasemalle uudisrakennus ja ensimmäisen kokouksen aikana hankeryhmän jäsenet päättivät, että terveysaseman sijainnista, tilan tarpeesta sekä palveluista olisi syytä kuulla myös kuntalaisten mielipiteitä. Himangan terveysaseman hankkeesta järjestetään kuntalaisille suunnittelutilaisuus tiistaina 3.9.2019 klo 17.00 Himangan palvelutoimistolla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneet terveysaseman sijainnista sekä tiloista. Himangan terveysaseman hankeryhmän jäsenet ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta A. Tilus, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Markku Isopahkala, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Kullervo Niemelä, hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, terveyspalveluiden palvelualuejohtaja Kauno Salminen, talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo, tekninen johtaja Marko Raiman, arkkitehti Kimmo Heikkilä ja sihteeri Satu Nikupaavo.

 

Kalajoen terveyskeskuksen vanhimman osan uusiminen

Terveyskeskuksen A-osa on rakennettu 1952 ja siinä on toiminut viimeisimpänä neuvola, toimistot sekä lasten ja perheiden palvelut. Tällä hetkellä edellä mainitut toiminnat on siirretty väistötiloihin. Kalajoen kaupunginvaltuusto on esittänyt 2019 talousarviossa, että terveyskeskuksen A-osa korvataan uudistiloilla. Hankeryhmä aloittaa toiminnan suunnittelemalla tarvittavat tilat sekä rakennuksen sijainnin. Hankeryhmän jäsenet ovat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Markku Isopahkala, kaupunginhallituksen jäsen Mauno Rahkola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Kullervo Niemelä, hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, terveyspalveluiden palvelualuejohtaja Kauno Salminen, talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo, tekninen johtaja Marko Raiman, arkkitehti Kimmo Heikkilä ja sihteeri Satu Nikupaavo.

 

Raution monitoimikeskuksesta kuntalaisten kohtaamiskeskus

Raution monitoimikeskuksen rakentamisen suunnittelusta on tehty päätös samalla, kun perusopetuksen kiinteistöjen ja palveluverkon osalta on tehty kokonaisvaltainen tarkastelu. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Rautioon toteutetaan monitoimikeskus, joka rakennetaan vuosina 2021-2022. Hankeryhmä on selvittänyt eri toimijoiden näkemyksiä ja tilantarpeita Rautiossa. Tarkoituksena on, että monitoimikeskus palvelisi perusopetuksen lisäksi mahdollisuuksien mukaan monia eri toimijoita moderneilla ja muunneltavilla tiloilla. Hankeryhmän jäsenet ovat kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Vesa Hihnala, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Markku Isopahkala, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ritva Mäntymäki, hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, opetuspalveluiden palvelualuejohtaja Riku Saksholm, varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård, talonrakennuspäällikkö Mäkitalo Rauli, tekninen johtaja Marko Raiman, arkkitehti Kimmo Heikkilä ja sihteeri Satu Nikupaavo.

 

Kutsu Himangan uuden terveysaseman suunnittelutilaisuuteen

 

Lisätietoja:

Anne Mäki-Leppilampi
Hyvinvointipalvelujohtaja
anne.maki-leppilampi@kalajoki.fi