Haussa Yksilövalmentaja Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan

Jelppiverkko on nuorten aktivointipalvelu on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ja kuntien yhteistyössä järjestämää kohdennettua nuorisotyötä- seinätön nuorten palvelu. Palvelun tavoitteena on yksilöllisten tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden avulla nuorten saattaminen hänen tarvitsemiinsa palveluihin. Palvelu on nuorille vapaaehtoista ja maksutonta.

Kalajoen kaupunki hakee

YKSILÖVALMENTAJAA Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva (ehtona opetus-ja kulttuuriministeriön avustus nuorten työpajatoimintaan)

Työnkuvaan kuuluu yksilövalmennus ja ryhmäohjaus Kalajoen kaupungin nuorten työpajalla (50%) sekä yksilövalmentajan tehtävät Alavieskassa (50%). Toimit osana alueellista Jelppi-verkkoa.

Jelppiverkko- nuorten aktivointipalvelu on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ja kuntien yhteistyössä järjestämää kohdennettua nuorisotyötä- seinätön nuorten palvelu. Jelppiverkko toimii kahdeksan kunnan alueella (Alavieska, Haapavesi, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska) Asiakkaat ovat 15- 28-vuotiaita nuoria. Palvelun tavoitteena on yksilöllisten tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden avulla nuorten saattaminen hänen tarvitsemiinsa palveluihin. Palvelu on nuorille vapaaehtoista ja maksutonta. Jelppiverkossa työskentelee asiakaspalvelutehtävissä yksilövalmentajia ja etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Koordinaattori hoitaa hallinnointiin ja palvelun kehittämiseen liittyvät tehtävät. Palvelun hallinnoijana toimii Oulaisten kaupunki.

Edellytämme tehtävään vähintään alempaa korkeakoulututkintoa nuoriso-, sosiaalialalta tai muulta soveltuvalta alalta. Lisäksi edellytämme kokemusta haasteellisessa tilanteessa olevan nuoren kohtaamisesta ja ohjaamisesta. Työ on itsenäistä ja vaatii joustavaa työotetta. Eduksi luetaan halu kehittää uusia ja innovatiivisia tapoja aktivoida nuoria. Työn suorittamisessa on oman auton käyttäminen välttämätöntä.

Ennen työn aloittamista on valitun esitettävä lasten- ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja työsuhteen ehdot KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden (6) koeaikaa.

Hakemukset liitteineen on toimitettava 28.2.2020 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa, puh 044 4691 874, anita.ohtamaa@kalajoki.fi tai Jelppiverkon koordinaattori Ulla Löytynoja, 044 4793260, ulla.loytynoja@jelppiverkko.fi