Himangan kirkonseudun asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutosluonnos korttelin 41 alueelle pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin verkkosivuilla 3.11.- 2.12.2022.

Luonnosvaiheen aineistosta voivat mielipiteensä esittää Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 2.12.2022 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut