Hoitotyön palvelupäällikölle töitä – hakuaikaa jatkettu 4.5.21 asti

Rekrytointi-banneri Kalajoki-logolla

Kalajoen kaupunki hakee

HOITOTYÖN PALVELUPÄÄLLIKKÖÄ (uusi virka).

Haemme joukkoomme kehittämishaluista ja innokasta hoitotyön ammattilaista. HAKUAIKAA JATKETTU 4.5.2021 KLO 15.00 SAAKKA. Tehtävää aiemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (TtM, hoitotyö tai hallinto) ja lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Virkaan valittavalta edellytämme terveydenhuollon laaja-alaista tuntemusta, riittävää kokemusta hoitotyön johtamis-, tutkimus- ja kehittämistehtävistä sekä joustavuutta, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, kykyä verkostomaiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä kykyä uudistaa toimintaa. Lisäksi eduksi lasketaan hyvä ict-valmiudet ja valmius kehittää digitalisaatiota sote-palveluissa.

Virkatehtäviin kuuluu vastaanottotoiminnan, hammashuollon, neuvolan, mielenterveysyksikön ja vuodeosaston hoitotyön johtamis- ja kehittämisvastuu yhdessä palvelualuejohtaja ja hoito- ja hoivatyön kollegojen ja lähiesimiesten kanssa. Palvelupäällikkö toimii tehtävässään terveyspalveluiden palvelualuejohtajan työparina ja alaisuudessa.

  • Palvelupäällikön johtamis- ja kehittämisvastuulla ovat
  • johtaa hoitotyön toimintaa, taloutta ja henkilöstöä toimialueellaan ja osaltaan varmistaa asiakaslähtöiset, vaikuttavat, turvalliset ja kustannustehokkaat palvelu- ja hoitoprosessit
  • toimii osastonhoitajien esimiehenä ja vastaa hoitotyöntekijöiden rekrytoinnista
  • on Sote johtoryhmän jäsen
  • vastata hoitotyön kehittämisestä ja tutkimusedellytyksistä, kehittää näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä
  • edistää digitaalisten ja etäpalvelujen käyttöönottoa ja jatkuvaa kehittämistä
  • osallistua potilastietojärjestelmien kehitystyöhön
  • osallistua sote-uudistuksen edetessä kehittämään ja viemään eteenpäin käytäntöjä, joilla varmistetaan hoidon yhdenvertainen saatavuus ja asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet
  • sujuvoittaa ja tehostaa koti- ja asumispalveluiden ja terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä ja palveluprosesseja

Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes valittu on ilmoittanut kirjallisesti ottavansa tehtävän vastaan sekä esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään lisäksi tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Työn aloitus 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan. Virantäytössä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot ja hakeminen

Hakemus tulee jättää Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta 4.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, p. 044 4691 546, anne.maki-leppilampi@kalajoki.fi.

Organisaation kuvaus

Kalajoki tarjoaa kaikenikäisille asukkailleen kokemuksen elämänmittaisesta viiden tähden lomasta – ihan omassa
kotikaupungissa. Kalajoella on hienoja tontteja ja asuntoja niin keskustassa kuin meren läheisyydessä. Harrastaakin voi melkein mitä vain, kulttuurista kuntosaliin, parkourista patikointiin. Kalajoelta ei tarvitse lähteä edes merta edemmäs lomalle, kun on oma ranta ja reilusti palveluja ihan lähellä.