Hyvän mielen huhtikuu

Kalajoen varhaiskasvatuksessa vietetään Hyvän mielen huhtikuuta. Tavoitteena on harjoitella lasten kanssa hyvän käytöksen taitoja, itsesäätelyä sekä tunnetaitoja. Samalla näiden taitojen tärkeyttä ja merkitystä koulussa ja elämässä menestymisen edellytyksenä halutaan painottaa ja tuoda kaikkien tietoisuuteen.

Huhtikuun aikana taitoja harjoitellaan varhaiskasvatusyksiköissä lapsen kehitystasoon sopivilla tavoilla. Ryhmissä mietitään, mitä kuuluu hyvään käytökseen, harjoitellaan kaveritaitoja ja opetellaan ilmaisemaan tunteita sopivalla tavalla.

Varhaiskasvatuksen ´salaiset agentit´ vakoilevat lapsia ja nappaavat heitä kiinni hyvänteosta. Hyvät teot kirjoitetaan tähtiin, joista muodostuu toukokuussa Kalajoen pääkirjastolle Hyvien Tekojen Kunniagalleria. Positiivisen pedagogiikan mukaan painotamme lapsen toiminnan tukemista vahvuuksia etsimällä.

Vanhempien kasvatustyötä tuetaan jakamalla tietoa ja ohjausta aiheeseen liittyen artikkeleiden ja tietoiskujen avulla. Vanhemmilla on aina mahdollisuus keskustella kasvatuskysymyksistä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Kampanjan toteuttamisessa on mukana koko varhaiskasvatuksen henkilöstö ja omaa osaamistaan jakavat myös koulukuraattorit ja perheneuvolan psykologi.

Haastamme kaikkia aikuisia mukaan näyttämään hyvää mallia käyttäytymisen ja itsesäätelyn taidoissa ja siten osallistumaan myös Hyvän mielen huhtikuuhun!

 

Lisätietoja

Elisa Tikkanen
varhaiskasvatusohjaaja
puh. 044 4691 848
elisa.tikkanen@kalajoki.fi