Ilmoitus katusuunnitelman aloittamisesta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa katu- ja rakentamissuunnitelman laatimisen maantielle 18031 (Pohjoinen Satamatie) jalankulku- ja pyörätien rakentamisesta välille Puojilahti – Pikku-Mansikka Kalajoen Himangalla. Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Mitä alueelle suunnitellaan

Suunnitteluun sisältyy osittain erillisen välikaistallisen ja osittain korotetun jalankulku- ja pyörätien suunnittelu maantien 18031 (Pohjoinen Satamatie) eteläpuolelle välille Puojilahti – Pikku-Mansikka. Suunnitelmiin sisältyy myös tiejakson valaistuksen ja jalankulku- ja pyörätien kuivatuksen suunnittelu. Suunnittelualueella käsitellyt maastonkohdat ja luiskat nurmetetaan. Suunnittelujakson länsipäähän Lehtikarinsalmeen suunnitellaan silta jalankulku- ja pyörätielle. Silta toteutetaan joko nykyisetä siltaa leventämällä tai omana erillisenä siltana nykyisen sillan eteläpuolelle.

Suunnittelutyön alussa kevään ja kesän 2023 aikana kohteessa tehdään maastomittauksia ja maaperätutkimuksia.

Keitä kuullaan suunnittelutyön aikana

Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä kiinteistöissä toimivat yritykset ja muut, joiden toimintaan ratkaisut vaikuttavat. Osallisia ovat myös viranomaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee.

Osalliset voivat tutustua suunnitelmaan ja esittää siihen liittyviä mielipiteitään koko suunnittelun ajan ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin.

Aikataulu

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä keväällä 2023. Suunnittelutyön aikana suunnitelmaluonnoksia esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa syksyllä/loppuvuodesta 2023. Yleisötilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Suunnittelun aloitusilmoitus on julkaistu Kalajoen kaupungin ja ELY- keskuksen verkkosivuilla 8.6.2023.

MRL:n mukaiset katusuunnitelmat ovat nähtävillä yleisötilaisuuden jälkeen arviolta alkuvuodesta 2024, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä muistutuksia suunnitelmista.

Rakentamissuunnitelmat valmistuvat arviolta marraskuussa 2024. Tämän hetken arvion mukaan rakentaminen tapahtuu aikaisintaan 2025 mikäli hankkeelle on saatu rakentamisen rahoitus.

 

Lisätietoja

ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho puh. 0295038259, ari.kuotesaho(at)ely-keskus.fi

Kalajoen kaupunki, Juha-Pekka Karihtala, puh. 0444691787, juha-pekka.karihtala(at)kalajoki.fi

Sitowise Oy, Juha Vikiö puh. 0401682671, juha.vikio(at)sitowise.com