Ilmoitusvelvollisuus eläinten pidosta ja pitopaikoista sekä haaskaruokintapaikoista

Hevonen

Eläintenpitäjärekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin eläimen pitoa, riippumatta siitä pidetäänkö eläintä tuotantoeläimenä vai seura- ja harrastustarkoituksessa. Ilmoitus riistanhoidollisesta tarhauksesta tai lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhauksesta tehdään sähköisen asioinnin kautta samalla, kun ilmoitetaan näiden eläinten pitoa ja pitopaikkaa koskevat tiedot.

Ilmoitusvelvollisuus eläinten pidosta ja pitopaikoista koskee seuraavien eläinten pitoa:

 • Nautaeläimet (naudat, biisonit, vesipuhvelit)
 • Lammaseläimet (lampaat, muflonit)
 • Vuohieläimet (vuohet, kääpiövuohet)
 • Sikaeläimet (kesysiat, villisiat, minisiat)
 • Hevoseläimet (hevoset, ponit, seeprat ja niiden risteytykset) Huom! viimeistään 12.2020 mennessä
 • Siipikarja (kaikki tuotanto-, harraste- ja koristesiipikarja sekä tarhattavat riistalinnut)
 • Turkiseläimet (ketut, minkit, supikoirat, soopelit, hillerit, fretit)
 • Hirvieläimet (hirvet, peurat, kauriit) poroa lukuun ottamatta
 • Kamelieläimet (kamelit, laamat, alpakat)
 • Mehiläiset ja kimalaiset
 • Kalat, äyriäiset, nilviäiset (ilmoitus Ely-keskukseen, lue lisää tästä)

Eläintenpitäjä-, pitopaikka- ja haaskapaikkarekisterin sähköisen asioinnin kautta voit tehdä yhdellä kertaa lakisääteisen ilmoituksen eläinten pidosta, eläinten pitopaikoista ja haaskaruokintapaikoista. Asiointisovellus löytyy osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi. Sovellukseen kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät asioivat toistaiseksi vain lomakkeella. Myös muut toimijat voivat halutessaan edelleen ilmoittaa tiedot lomakkeella maaseutuelinkeinoviranomaiselle (eläinten pito ja pitopaikat), kunnaneläinlääkärille (haaskaruokintapaikat) tai aluehallintovirastoon (eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen eläintenpito).

Ilmoitusvelvollisuus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta koskee esimerkiksi koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten kuten kanien tai jyrsijöiden säännöllistä kaupanpitämistä, kasvattamista tai hoitoon ottamista tiettyjen eläinten lukumäärään ja toiminnan säännöllisyyteen liittyvien ehtojen täyttyessä. Jos olet epävarma, katsotaanko harjoittamasi toiminta ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi seura- ja harrastuseläinten pidoksi, ota yhteyttä alueesi aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin. Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta tehdään sähköisen asioinnin kautta samalla, kun ilmoitetaan hevos- eläinten pitoa ja pitopaikkaa koskevat tiedot.

Ilmoitusvelvollisuus haaskaruokinta-paikasta koskee eläinperäisten sivu-tuotteiden käyttöä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa. Ilmoitus haaskapaikkarekisteriin on tehtävä ennen haaskatoiminnan aloittamista. Lisäksi haaskaruokintapaikalle toimitettujen sivutuotteiden määrä on ilmoitettava kuukausittain kunnaneläinlääkärille haaskan sijaintikunnassa sekä kunnassa, jonka alueelta sivutuotteet ovat peräisin.

Linkki: lisätietoa Ruokaviraston sivuilla ja käyttöohjeet asiointisovellukseen