Irtiotto öljystä – lehdistötiedote

aurinkopaneeli ja uusiutuva energia

Yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen on Kalajoella käynnissä.

Merkittävimmät päästövähenemät vähentämällä lämmitysöljyn käyttöä

Kalajoen energiakäytön osalta merkittävimmät päästövähenemät voidaan saavuttaa toimilla, joilla yritysten ja maatilojen kiinteistöjen lämmitykseen käytettävän öljyn määrää voidaan vähentää. Monien kiinteistöjen öljyyn pohjautuvat lämmitysratkaisut ovat tulossa käyttöikänsä loppuun. Yrityksillä ja maatiloilla on nyt hyvä tilaisuus saada kustannussäästöjä ja olla ympäristövastuullisempi vaihtamalla energiajärjestelmä vähähiilisemmäksi energia-asiantuntijapalvelun avulla. Öljyn korvaaminen uusiutuvilla energianlähteillä vähentää usein ostoenergian määrää sekä kustannuksia ja on taloudellisesti kannattava investointi jopa 5-10 vuoden maksuajalla. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on meidän yhteinen tavoite ja asiakkaat osaavat jo vaatia yritykseltä ympäristötekoja. Parhaimmillaan ilmastoteko kääntyy kilpailueduksi!

Erilaisia vaihtoehtoratkaisuja on monia ja niiden pohtiminen saattaa olla niin työlästä, että hanke kuihtuu heti alkuunsa. Energia-asiantuntija auttaa kartoittamaan yksilöllisesti soveltuvat ratkaisut ja kilpailuttaa toimittajat yhdessä yritysten ja maatilojen kanssa. Energia-asiantuntija on apuna ja tukena aina energia-avustusten hakemiseen saakka.

Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus tarjoaa Kalajoella toimiville yrityksille ja maatiloille

  • Selvitetään yhdessä yritysten ja maatilojen kanssa lämmitysmuotojen nykytilanne ja kehittämistarpeet.
  • Suunnitellaan yhdessä yritysten ja maatilojen kanssa vaihtoehtoisia tapoja korvata öljyn käyttöä ja saada kustannussäästöjä.
  • Yhdessä asiakkaan kanssa kilpailutetaan paikallisten toimittajien tarjoamat ratkaisut, joista on helppo valita sopiva vaihtoehto.
  • Opastetaan rahoituksen järjestämisessä sekä energiahankkeen toteutuksessa.
  • Autetaan asiakkaita hyödyntämään erilaiset energia-avustukset.

Öljylämmitteisten kiinteistöjen kartoitus ja kiinnostuneiden yritysten ja maatilojen selvitys on alkanut

Jos tunnistat kuuluvasi palvelun kohderyhmään, ja olet kiinnostunut vaihtamaan öljylämmityksen taloudellisesti järkevään ja kestävämpään vaihtoehtoon, voit olla myös itse yhteydessä energia-asiantuntijaan.

 

Lisätietoja:

Henna Lohtander

energia-asiantuntija / Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus

044-4691 204

henna.lohtander@kalajoki.fi

Lehdistötiedote 24.6.2021