Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Esiopetuksen kirjoja

Kalajoki on valittu Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun kokeilukunnaksi.

Kaksivuotista esiopetusta järjestetään vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeilu perustuu suostumukseen, eli vanhempien on halutessaan mahdollista hakea lapsensa mukaan kokeiluun. Ensimmäisen ikäryhmän esiopetus alkaa syksyllä 2021 ja toisen ikäryhmän syksyllä 2022.

Esiopetusaika on perheille maksutonta. Esiopetuksen lisäksi perheiden on mahdollista valita lapselleen täydentävää varhaiskasvatusta. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen maksu. Maksuperusteet löytyvät Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilta.

Opetusministeriö laatii kokeiluun osallistuvien kuntien perheille jaettavaa esitettä. Jaamme esitteen kalajokisille perheille esitteiden saavuttua.

Haku syksyn 2021 esiopetuskokeiluun aukeaa maalis-huhtikuun 2021 aikana. Vuonna 2017 syntyneiden haku kokeiluun syksylle 2022 aukeaa keväällä 2022. Kokeilua tullaan järjestämään Kalajoen keskustaajamassa, Himangalla sekä yksityisessä päiväkoti Touhulassa. Päiväkoti Touhulassa ei voi osallistua pelkästään esiopetukseen, vaan on otettava lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.