Kalajoella asumalla säästät satasia vuodessa veroissa

Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan keveimpiä verottajia

Veronmaksajat julkaisee vuosittain tilastoja, missä vertaillaan verotusta eri kunnissa ja maakunnissa. Juuri julkaistun uuden vertailun mukaan verotuksessa on suuria eroja isojen kaupungin kesken. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kuntien verotuksessa löytyy erittäin suuria eroja.

Kalajoella on alueen edullisin kuntavero, kunnallisveroprosentti on 20,00%. Vastaavasti se on lähialueilla Kokkolassa ja Sievissä on 21,75%, Ylivieskassa, Alavieskassa ja Oulaisissa on 21,50%, Raahessa 21,00%, Pyhäjoella 20,25% ja Kannuksessa 20,50%. Tämän valossa Kalajoen tilanne on erinomainen verrattuna useaan lähikuntaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkkiperheen tuloilla, että Kalajoella asuva palkansaajaperhe maksaa veroja ja veroluonteisia maksuja. Kalajoella yhteensä 26 495 euroa vuodessa. Kokkolassa esimerkkiperhe maksaa vastaavasti 1318 euroa enemmän, Alavieskassa 1211 euroa enemmän, Ylivieskassa ja Oulaisissa 1176 euroa enemmän, Sievissä 1354 euroa enemmän, Raahessa 926 enemmän, Kannuksessa 356 euroa enemmän ja Pyhäjoella 285 euroa enemmän veroja kuin Kalajoella.

Veronmaksajien laskelmien perusteena oleva esimerkkitapaus on kaksilapsinen perhe, jossa vanhemmat saavat kaiken ansiotulonsa palkkatyöstä naisten ja miesten koko maan palkansaajien keskipalkkojen mukaan. Toinen vanhemmista ansaitsee kuukausipalkkana 3 102 euroa ja toinen 3 726 euroa eli perheen yhteenlaskettu palkkatulo lomarahoineen koko vuodelta 2017 on 85 356 euroa.

Vastaavasti Ylen kuntaverolaskurin mukaan yksinelävän työssäkäyvän 2000 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkkatuloilla tämä tärkoittaa esim. Kokkolaan verrattuna noin 300 euron säästöä veroissa vuositasolla mikäli asuinpaikkakunta on Kalajoki.

Erot ovat siis varsin merkittäviä ja kotikunnalla on merkitystä. Keveämmän verotuksen lisäksi Kalajoki on onnistuja myös siitä, että se tuottaa kevyemmällä verotuksella korkeatasoiset ja hyvin saavutettavat palvelut kuntalaisilleen.

Koko tiedote lähteineen linkistä lehdistötiedote verovertailu2017