Kalajoella käynnistetään kotisairaalatoiminta 1.3.2022

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vuosia suunniteltu kotisairaalatoiminta käynnistyy vihdoin Kalajoella! Toiminta pyörii joka päivä aamusta iltaan kello 8-21. Myöhemmin on tarkoitus järjestää hoitoa ympärivuorokautisesti. Toimialueena on koko Kalajoen kaupunki ja Merijärven kunta. Kotisairaala toimii myös matalan kynnyksen konsultaatiotukena Kalajoen ja Merijärven alueen hoitotyössä virka-ajan ulkopuolella.

Kotisairaalan toiminnan tavoitteena on korvata sairaalahoitojakso tai lyhentää sitä varhaisella kotiutumisella. Kotisairaalatoiminnalla kehitetään kokonaisvaltaisen hoidon laatua ja tuetaan potilaan asemaa, oikeuksia ja itsemääräämisen mahdollisuutta. Näin parannetaan potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa, kohennetaan elämänlaatua ja nopeutetaan toipumista. Toiminnalla pyritään samalla vähentämään vuodeosaston ja vastaanoton kuormitusta viemällä hoito suoraan potilaan kotiin tai hänen hoitopaikkaansa. Tällä tavoin vältytään myös pitkäaikaishoidon potilaiden turhilta ja raskailta siirroilta vuodeosastolle.

Kotisairaalatoiminnan avulla on mahdollista turvata kokonaisvaltainen ja laadukas palliatiivinen (oireenmukainen) hoito ja saattohoito niin potilaan kodissa, kuin esimerkiksi palveluasumisen yksiköissä. Kotisaattohoito toteutetaan yhdessä omaisten sekä tarvittaessa kotihoidon kanssa.

Lue lisätietoja kotisairaatoiminnasta nettisivuiltamme: Kotisairaala.