Kalajoelle menestystä Suomen Yrittäjien kuntabarometri kyselyssä

oranssi ruusi sinisellä taustalla

Kalajoki sijoittui koko Suomen neljänneksi kategoriassa 10 000-50 000 asukasta. Kalajoen elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanojen keskiarvo oli huikea 4,06 (asteikko 1-5). Yrityspalveluita arvioitaessa Kalajoki sijoittui valtakunnallisesti sijalle 2 arvosanalla 4,26.

Yrittäjien Kuntabarometrissä elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kunnissa reippaasti yli maan keskiarvon

Kuntabarometrissä yrittäjät antoivat tunnustusta alueen kunnille. Valtakunnallisessa vertailussa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alue on sijalla viisi ja kuntabarometrin TOP10-sijoilta löytyy kaksi menestyjä kuntaa alueelta. Parhaiten kunnat ovat suoriutuneet infrastruktuurin hoitamisesta. Tämä kaikki käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjien kuntabarometrista.

IROResearch kysyi Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 1.2.–4.4. Siihen vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea, joista 319 vastausta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueelta. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialue kattaa koko Keski-Pohjanmaan maakunnan, Kalajokilaakson kunnat sekä Pohjanmaan maakunnasta Kruunupyyn, Luodon, Pedersören ja Pietarsaaren kunnat. Paikallisia yrittäjäyhdistyksiä on alueella yhteensä 23.

– Yrittäjät arvostavat kuntia ja kunta on yrittäjälle läheinen kumppani. Molemmat tarvitsevat toisiaan. Kun kunnan yritykset menestyvät, kunnan talous on helpompi pitää hyvässä kunnossa ja myös verot kohtuullisina. Haluamme panostaa vahvasti kuntien ja yrittäjäjärjestön yhteistyöhön, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.

Tärkeintä yrittäjille olisi se, että kunnan päätökset tehtäisiin yrityslähtöisesti

–  Erityisen kriittisesti kuntien tulee tarkastella omaa yhtiötoimintaansa, joka pahimmillaan pienentää verotuloja ja estää kunnan alueella toimivien yritysten kehittymis- ja kasvumahdollisuuksiakin, Salminen jatkaa.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alue menestyi vertailussa hyvin, sijoittuen viidenneksi koko maan vertailussa. Alueella keskiarvo elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanasta oli 3,20 asteikolla 1–5. Tämä on huomattavasti parempi kuin maan keskiarvo 3,08. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä on tyytyväinen tulokseen.

Tämä on hieno uutinen, sanoo Järkkälä. Yhteistyötä on tiivistetty entisestään kuntien ja yrittäjien välillä, ja erilaisia strategiatöitä on käynnistetty alueella. Lisäksi mm. Alavieskassa, Toholammilla ja Ylivieskassa on allekirjoitettu erilliset Elinvoimalupaukset, kunnan elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, Järkkälä summaa menestystä.
Elinkeinopolitiikkaan oltiin alueella tyytyväisimpiä Kalajoella, jossa keskiarvo oli kokoluokassa 10 000-50 000 asukkaan kuntavertailussa, neljänneksi paras, ollessa huikeat 4,06. Samassa kokoluokassa myös Nivala sijoittui seitsemänneksi keskiarvolla 3,89.

Kunnissa on tehty tärkeää työtä yrittäjiemme menestymiseksi. Tätä työtä jatketaan nyt yhdessä näiden tulosten perusteella, sanoo Järkkälä.

Alueellisessa vertailussa parhaiten menestyivät Kalajoki, Nivala ja Sievi.

Parhaimmillaan kunnan päätöksillä voidaan poistaa yrittäjyyden esteitä, eikä luoda niitä, edistää investointeja ja houkutella uusia yrityksiä kuntaan. Kaavoituksen hitaus on myös merkittävä este yritysten ja koko kaupunkiseutujen kasvulle.

Kunnan päätöksentekoon oltiin alueella tyytyväisempiä Kalajoella, jossa keskiarvo oli kokoluokassa 10 000-50 000 asukkaan kuntavertailussa viidenneksi paras, ollessa 4,00. Samassa kokoluokassa Nivala sijoittui kahdeksanneksi keskiarvolla 3,89, maan keskiarvon ollessa 3,03.

Jos yritykset eivät pärjää, kunnasta lähtee palveluita, työpaikkoja ja verotuloja, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Nahkala.
Kunnan hankintapolitiikkaan oltiin alueella tyytyväisimpiä Kalajoella, jossa keskiarvo oli kokoluokassa 10 000-50 000 asukkaan kuntavertailussa, viidenneksi paras, ollessa 3,62. Maan keskiarvo 2,86.

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin, sanoo Nahkala. Hankintoihin liittyviin solmukohtiin, kuten osaamiseen ja päätöksentekoon, pitää kiinnittää enemmän huomiota, Nahkala lisää.
Kuntien kannattaa panostaa aloittavan yrittäjän palveluihin

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueella yrittäjien mielestä kunnat hoitavat parhaiten infrastruktuurin (esim. kulkuväylät, vesijohdot, tietoliikenneverkot), ja toiseksi parhaiten yrityspalvelut. Kolmanneksi parhaalla tolalla on koulutus ja osaaminen.

Kunnan infrastruktuuriin oltiin alueella tyytyväisimpiä Kalajoella, jossa keskiarvo oli kokoluokassa 10 000-50 000 asukkaan kuntavertailussa, kolmanneksi paras, ollessa 3,98, maan keskiarvon ollessa 3,12. Samassa kokoluokassa myös Nivala sijoittui yhdeksänneksi keskiarvolla 3,74.

Koulutukseen ja osaamiseen oltiin alueella tyytyväisimpiä Kalajoella, jossa keskiarvo oli kokoluokassa 10 000-50 000 asukkaan kuntavertailussa, kolmanneksi paras, ollessa 3,80, maan keskiarvon ollessa 3,04.

Kun yrityspalveluista tarkemmin kysyttiin, mitkä palvelut yrittäjät kokevat tärkeimmiksi. Kärkeen nousivat aloittavan yrityksen palvelut, sujuvat lupapalvelut sekä rahoitus- ja investointineuvonta. Sen sijaan kansainvälistymis- ja yrittäjän digivalmiuksien kehittämiseen yrittäjät eivät näytä kunnilta juuri kaipaavan.

– Alueella on panostettu pitkään toimiviin yrityspalveluihin. Käynnissä oleva Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu hanke on myös osaltaan tiivistänyt alueen elinkeinoneuvojien toimintaa, osaamisen ja verkostoitumisen osalta, toteaa Järkkälä.

Yrityspalveluihin oltiin alueella tyytyväisimpiä Kalajoella, jossa keskiarvo oli kokoluokassa 10 000-50 000 asukkaan kuntavertailussa, toiseksi paras, ollessa 4,31, maan keskiarvon ollessa 3,10.

Sote uudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuu tulee muuttumaan. Kyselyssä alueen yrittäjät toivoivat kuntien keskittyvän jatkossa yrityspalveluiden järjestämiseen sekä työllisyyspalveluihin.

Elinkeinopolitiikan asemaan kunnassa oltiin alueella tyytyväisimpiä Kalajoella, jossa keskiarvo oli kokoluokassa 10 000-50 000 asukkaan kuntavertailussa, neljänneksi paras, ollessa 4,16. Maan keskiarvo oli 3,04.

Tulokset käydään yhdessä kuntien kanssa läpi

Barometrin tulokset ovat tärkeä työkalu. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät suosittelee, että paikalliset yrittäjäyhdistykset käyvät tulokset yhdessä läpi kuntien kanssa ja katsovat, missä on onnistuttu ja mitä kehitettävää löytyy. Tavoitteena on sopia jatkotoimista ja mahdollisista tavoitteista seuraavalle mittausjaksolle vuodelle 2024.

Lähes 10 000 yrittäjien vastauksien alueelliset ja kuntakohtaiset tulokset on julkistettu 18.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Vaasassa. Voit tutustua alueellisiin ja kuntakohtaisiin tuloksiin yrittajat.fi/kuntabarometri2022.

 

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät: Mervi Järkkälä toimitusjohtaja, 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät: Jarmo Nahkala, puheenjohtaja, 0400 767 117, jarmo.nahkala@hyotykuorma.fi

Valtakunnallisista tuloksista: Suomen Yrittäjät, Tanja Matikainen, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö, 0400 866 648, tanja.matikainen@yrittajat.fi