Kalajoelle rakentuu Suomen suurin aurinkopuisto ja energiavarasto

Suomalainen Hybrid-Power Finland Oy toteuttaa yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa Suomen suurimman aurinkopuiston sekä akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston Kalajoen Läntisten alueelle.

Aurinkopuisto ja energiavarasto tulevat olemaan osa Suomen ensimmäistä uusiutuvan energian puistoa, joka yhdistää valmistuttuaan useita uusiutuvia energiantuotantomuotoja. Aurinkopuiston ja energiavaraston lisäksi uusiutuvan energian puistoon rakentuu tulevien vuosien aikana biojalostamo sekä tuulivoimapuisto.

 

 

Täysin uudenlainen aurinkovoimala

Aurinkopuisto on Kalajoen uusiutuvan energian puiston ensimmäinen toteutuva hanke. Aurinkovoimala rakentuu lähes 40 000 aurinkopaneelista, joiden vuotuinen tuotto vastaa noin 650 sähkölämmitteisen omakotitalon tai 5000 kerrostalokolmion vuotuista sähkönkulutusta.

Perinteisesti aurinkovoimalat vievät paljon tilaa ja aurinkopaneelien väliin jää paljon hyödyntämätöntä hukkatilaa. Hybrid-Power Finland Oy on kehittänyt ratkaisun tämän hukkatilan hyödyntämiseksi ja toteuttaa Kalajoella kontrolloidun kasvutilan pilottihankkeen, joka integroi energiantuotannon ja ruoantuotannon yhdeksi kokonaisuudeksi. Kontrolloitu kasvutila on aurinkopaneelirivistöjen väliin rakennettava kasvutunneli, jossa voidaan viljellä ja kasvattaa eri kasveja ympäri vuoden. Tämän mallin mukaan energia ja ruoka tuotetaan lähellä kuluttajaa, eli siellä, missä ne käytetään.

Aurinkopuiston rinnalle rakennetaan Suomen suurin akkuteknologiaan perustuva energiavarasto. Akuston avulla aurinkoenergian tuottavuus ja verkon laadukas toiminta maksimoidaan. Akustoon varastoitu energia voidaan syöttää verkkoon silloin, kun kulutus on suurinta. Tällöin kulutushuippujen aikana normaalisti käytettävien suuripäästöisten voimalaitosten tarve vähenee.

 

Aurinkoenergian mahdollisuudet sekä tarve nyt ja tulevaisuudessa

Olosuhteet aurinkoenergian tuottamiselle Suomessa ovat yhtä hyvät kuin Pohjois-Saksassa, missä aurinkoenergialla tuotetaan jo iso ja alati kasvava osa sähköntuotannosta. Juuri julkaistun IPCC:n 1,5 asteen raportissa listattiin paljon toimia ja muutoksia, joihin olisi ryhdyttävä nopeasti, jotta raportissa linjattuun 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen ja nettopäästöjen pudottamistavoitteiseen päästään. Kalajoen uusiutuvan energian puisto on hyvä vaihtoehto ja esimerkki siitä, miten Suomessa ja maailmalla voidaan lähteä vähentämään energiantuotannon päästöjä ja hyödyntämään uusiutuvaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti.

 

EKOKOTA tarjoaa mahdollisuuden tutkimukselle ja tutustumiselle

Kalajoelle Hiekkasärkille Marinan alueelle rakennetaan EKOKOTA, josta tehdään tutkimus-, testi-, kehittämis-, ja oppimisympäristö sekä safarimatkailua alueen bio- ja uusiutuvan energian kohteisiin. Matkoja tullaan järjestämään EKOKODAlta kohteisiin. Tulevia kohteita ovat tällä hetkellä energiapuisto eri energiantuotantomuotoineen, BiHii
kiertotalous – kasvualusta tuotanto, Kalajoen Satama sekä Marinan alue, jossa EKOKOTA tulee sijaitsemaan. Ekokotaan liittyy olennaisena osana myös uusiutuvan energian sekä bio- ja kiertotalouden oppimisympäristö, jossa tullaan hyödyntämään 3D- ja virtuaalitekniikkaa.

– Oulun yliopisto näkee tulevan EKOKOTA-kokonaisuuden erittäin kiinnostavana mahdollisuutena laajentaa opintoympäristöjä pois kampukselta kohti tiiviimpää alueellista yhteistyötä. EKOKOTAan suunnitellut energian tuotannon simulaatioympäristöt ja mahdolliset virtuaalitodellisuuden sovellukset syventävät myös yrityssuhteita, kun opiskelijat ja tutkimushenkilökunta pääsevät tutustumaan kohteisiin, jotka aidosti ovat käytössä, toteaa Arja Sarpola Oulun Yliopistolta.

Yhteistyö yliopiston ja tutkimuslaitosten kanssa on todentunut Kalajoen Satama Oy Vihreän hankkeen suunnittelussa, mikä tulee toteutuessaan olemaan merkittävä biomatkailun kohde.

 

Miksi Kalajoelle?

Kalajoki tunnetaan meriluonnosta ja aurinkoisesta jokilaaksosta. Hiekkasärkkien matkailualue on monelle suomalaisille tuttu. Alueelle tunnusomaista on innovatiivinen ja vireä yrittämisen toimintaympäristö. Kalajoella on panostettu uusiutuvaan energiaan rakentamalla alueelle 68 tuulivoimalaa ja lisäksi yksittäiset kiinteistöt ovat hyödyntäneet aurinkoenergiaa pääosin omaan käyttöön.

– Uusi energiapuisto tuo uuden, keskitetyn ratkaisun ja merkittävän kokonaisuuden Kalajoen alueelle. Olemme eri hankkeiden avulla tehneet raaka-aine kartoituksia ja tutkineet yhdessä asiantuntijoiden kanssa, mitä mahdollisuuksia alueellamme on eri uusiutuvan energian tuotantoon, kertoo Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.
Biotalousstrategiassa Kalajoen tavoitteena on olla uusiutuvan energian, kierto- ja biotalouden edelläkävijä.

– Yhteinen tavoite on pidä Perämeri puhtaana ja näin olemme vahvistamassa Itämeri-strategiaa, Puoskari toteaa.

 

Yhteystiedot

Hybrid-Power Finland Oy
Teuvo Raesalmi
Toimitusjohtaja
puh. +358 40 543 0865
teuvo.raesalmi@hybrid-power.fi

 

Kalajoen kaupunki
Yrityspalvelukeskus
Mirja Mustonen
Yritysasiantuntija
puh. +358 44 469 1249
mirja.mustonen@kalajoki.fi

 

Kuvamateriaalia Kalajoen energiapuistohankkeesta löydätte osoitteesta www.hybrid-power.fi/media.

Hybrid-Power Finland Oy on alkuvuodesta 2018 perustettu suomalainen yritys, joka vastaa globaaleihin ilmastonmuutoksen ja urbanisoitumisen luomiin haasteisiin toteuttamalla energiahankkeita, jotka yhdistävät uusiutuvan energian ja kasvintuotannon älykkääksi ja tuottavaksi kokonaisuudeksi. Yrityksen tavoitteena on valjastaa maaseudun hukka-ala sekä viljelykäytöstä poistuneet peltoalueet uudelleen tuottaviksi yksiköiksi sekä elintarvike- että energiantuotannossa. Kukin hanke suunnitellaan ja toteutetaan aina kohdealueelle parhaiten soveltuvalla tavalla.