Kalajoelle suunnitteilla valokuituverkko

Kalajoen seudulle kaavaillaan valokuituverkkoa, jonka liittymiä tarjottaisiin kaikille kuntalaisille ja yrityksille. Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle yhteisen kuituosuuskunnan perustamista yhdessä Siikajoen, Pyhäjoen, Merijärven ja Sievin kanssa.

Valokuituverkon perustamisesta on tehty esiselvitys, jossa kartoitettiin alustavaa kiinnostusta ja laadittiin alustavat suunnitelmat ja kustannusarviot. Esiselvityshankkeessa oli mukana 12 kuntaa Oulun eteläisestä alueesta. Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira on arvioinut hankkeen taloudellisia riskejä. Laskelmien perusteella hanke on kannattava ja riski on kohtuuden rajoissa.

Valokuituverkon rakentamisesta ja ylläpidosta vastaisi kuituosuuskunta. Osuuskuntaan kuuluisi Kalajoen lisäksi Siikajoen, Pyhäjoen, Merijärven ja Sievin kunnat. Rakentaminen perustuisi kuntien takaamaan lainarahoitukseen. Kukin kunta takaisi vain omalle alueelleen rakennettavaa verkkoa. Lainahoidosta aiheutuvat kulut katettaisiin liittymien kk-maksuilla.

Kalajoen kaupunginvaltuusto päättää lainatakauksen antamisesta myöhemmin keväällä, kun tarkat suunnitelmat, kustannusarviot ja riskianalyysit on saatu valmiiksi.

Laajakaistaverkon tarkempi suunnittelu ja liittymämyynti pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Mahdollisuuksien mukaan rakentaminen voi alkaa jo loppukesällä 2016. Tällöin ensimmäiset liittymät voisivat alkaa toimimaan loppuvuonna 2016.

Liittymiä tullaan tarjoamaan lähtökohtaisesti kaikille kuntalaisille ja yrityksille. Lopullinen rakentaminen määräytyy kunkin rakentamisalueen liittyjien määrästä. Rakentamisrajaksi on arvioitu 60 % liittymätiheyttä. Liittymän hinnaksi on tulossa 100 € ja kuukausimaksuksi 39,90 €.  Liittymämyynnin aloittamisesta tiedotetaan erikseen.

Tietoliikenteellä tulee olemaan ratkaiseva merkitys tulevaisuuden palveluiden ja elinkeinoelämän kehittämisessä, kuntien taloudellisten säästöjen saavuttamisessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Valokuituverkko on kustannustehokas ja esimerkiksi mobiiliyhteyksiin verrattuna luotettava ja tarjoaa tasalaatuisen verkkoyhteyden.

Lisätietoja:
Sami Krank
tietohallintojohtaja
Puh. 044 4691 350
sami.krank@kalajoki.fi