Kalajoen kaupungin vuoden 2016 toinen osavuosikatsaus ennustaa maltillista ylijäämää

Kalajoen kaupungin talouden tilanne toisen kolmanneksen jälkeen on talousarviossa odotettua parempi. Vuoden 2016 tilinpäätösennuste on ylijäämäinen elokuun lopun tilanteessa tarkasteltuna.

Toimintatuotoista on toteutunut 13,2 milj. euroa (61,2 %) ja toimintamenoista on käytetty 56,7 milj. euroa (66,1 %). Toimintamenot ovat kasvaneet maltilliset 2 %:a edellisvuodesta, josta merkittävän osan selittää erikoissairaanhoidon edellisvuotta suurempi käyttö.

Kalajoen kaupungin vuosikate elokuun lopun tilanteessa on 3,8 milj. euroa. Tulorahoituksen näkökulmasta vuosikate on hyvällä tasolla, sillä se riittää kattamaan 3,1 milj. euron suunnitelman mukaiset poistot.  Elokuun lopussa tilikauden ylijäämää on kertynyt 0,7 milj. euroa.

Kunnallisverotuloja on talousarviossa arvioitu kertyvän 32,7 milj. euroa, josta on kahden kolmanneksen aikana kertynyt 24,6 milj. euroa (75,1 %). Kertymä on noin 0,2 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Yhteisöverotuloja on kertynyt 2,0 milj. euroa. Kiinteistöverotulot kertyvät pääosin syys- ja marraskuussa. Kokonaisuudessaan verotulot toteutunevat talousarviossa odotettua paremmin.

Kaupunki on investoinut vuoden 2016 aikana 4,1 milj. eurolla mm. Kalajoentien parantamiseen, Lestijoen tulvasuojeluun, kunnallistekniikkaan, jäähallin puku- ja pesutilojen uusintaan, Rahvon teollisuusalueen laajentamiseen sekä Ventelän talojen kunnostukseen. Kalajoen kaupunki investoi noin 7 milj. eurolla vuonna 2016.

 

Lisätietoja:

Pirjo Männistö
Talousjohtaja
Puh. 044 4691 378
mailto:pirjo.mannisto@kalajoki.fi