Kalajoen kaupungin talousarvio 2022

Talousarviossa 2022 valmistaudutaan kuntakentän historian suurimpaan uudistukseen, sote-palveluiden sekä pelastustoimen siirtymiseen hyvinvointialueelle. Kalajoen kaupungille tämä ponnistus on erityisen suuri, sillä kaupunki on tuottanut pääosan sote-palveluistaan sekä niihin liittyvät tukipalvelut itse, omana tuotantonaan. Vuoden 2023 alusta puolet henkilöstöstä ja palvelutuotannosta siirtyy hyvinvointialueille. Samanaikaisesti myös lomitustoiminta siirretään isompiin yksiköihin.

Kalajoen kaupunki on tuottanut sote-palvelut keskimääräistä edullisemmin. Tästä syystä Kalajoen kaupunki on uudistuksessa taloudellisesti tarkasteltuna häviäjä. Menoja siirtyy hyvinvointialueelle tuloja vähemmän. Vahvan taloudellisen pohjan ansiosta uudistuksen kokonaisvaikutus pystytään kuitenkin kattamaan siten, että uudistus ei aiheuttane painetta nostaa veroprosentteja jatkossa.

Kalajoen kaupungin talous jatkuu alueen vahvimpana

Vuoden 2022 talousarvio päätyy 1,8 miljoonan euron ylijäämään. Tulevan vuoden talousarvio on palveluita kehittävä: käynnistämme uutena mm. kotisairaalatoiminnan, panostamme vakituisen henkilöstön määrään ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, tuemme oppimisen haasteita mm. koulunkäynninohjaajien ja erityisopettajien resurssoinnilla sekä vastaamme varhaiskasvatuksen lisääntyneeseen tarpeeseen ja varaudumme kaksivuotisen esiopetuskokeilun jatkumiseen. Hanketoiminta jatkuu vireänä. Kaupungin kustannuskehitys on kuitenkin viime vuosina ollut erityisen voimakasta ja ylittää kuntakentän keskimääräisen kustannusten kasvun. Tästä syystä palvelutuotantoa ja palveluverkkoa on syytä tarkastella kriittisesti myös jatkossa. Talousarvio sisältää mm. jätevesimaksun noston sekä tuntikehyksen tarkastelua, joilla voidaan vaikuttaa kustannusten kasvuun.

Asukasluku ja verotulokertymä on kasvava. Tätä tukee erityisesti tuulivoimasta saatava kiinteistöverotulo. Tuulivoimasta saadaan tällä hetkellä yli 1,5 M€ kiinteistöverotuloa käytettäväksi kuntalaisten hyväksi. Luvitettua tuulivoimaa on vielä rakentumassa, joista saadaan nykyisen kertymän lisäksi niiden valmistuttua yli 1,5 M€ lisää. Tämä erä tukee kaupungin taloutta erityisesti näissä uudistuksen tuomissa haasteissa.

Kaupungin mittavat investoinnit jatkuvat

Kaupunki on investoinut voimakkaasti perusopetuksen turvallisiin ja terveellisiin tiloihin, joista uusimpana vuonna 2020 valmistui joutsenmerkitty Merenojan yhtenäiskoulu. Rakenteilla on myös  Raution monitoimitalo.

Vuoden 2022 alussa valmistuu myös Himangan terveysasema. Investointisuunnitelmassa vuonna 2022 panostetaan yhä terveyspalveluiden turvaamiseen sekä toisen asteen koulutuksen kilpailukykyyn ja vetovoimaan. Kaupunginvaltuusto on 29.9.2020 §62 päättänyt selvittää Kampuksen yhteistoteutuksen koulutuskuntayhtymä Jedun kanssa.

Terveyskeskuksen A-osa on tärkeä tulevaisuusinvestointi hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ja toimintojen keskittyessä tila- ja toimintatehokkaisiin sote-keskuksiin.

Näiden lisäksi toteutetaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys ja sen perusteella arvioidaan tarve varhaiskasvatuksen tilaratkaisuille sekä kuinka yksityinen ja kunnallinen palvelutuotanto jakautuu varhaiskasvatuksessa.

Vuosien 2022–2026 investointisuunnitelma sisältää merkittävää panostusta kuntalaisten liikunta- ja virkistysalueisiin. Suunnitelmassa on Kummalan tekonurmikenttä, Himangan keskusleikkipuisto, osallistuvan budjetoinnin kokeilu lähialueiden kehittämiseen sekä panostusta varhaiskasvatusyksiköiden leikkivälineisiin sekä piha-alueisiin. Kaupungin reitistökokonaisuutta tarkastellaan ja reitistöjen tason ja laajuuden nostamiseen haetaan aktiivisesti hankerahoitusta.

Kalajoen kaupungin vahvuutena on pitkään ollut ymmärrys siitä, miten tärkeitä elinkeinopoliittiset ja elinvoimainvestoinnit ovat talouden kantokyvyn ylläpitämiseksi. Panostukset näihin investointeihin vahvistavat taloutta ja tuovat vuosittain vuokra-, kiinteistövero- sekä myyntituloja käytettäväksi peruspalvelutuotantoon. Vuosittainen vaikutus näillä on jopa useita miljoonia.

Faktat

Talousarvio 2022 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2020 Tilinpäätös 2019 Kunnat keskimäärin 2020
Toimintakate €/asukas -6 113 -6 008 -5 810 -5 504
Vuosikate €/asukas 581 523 742 470
Lainakanta M€ 48,2 44,2 39,8 45,0
Lainakanta €/asukas 3 887 3 565 3 206 3 625 3458
Velat ja vastuut M€ (sis. kiinteistöleasing) 70,5 67,2 40,9 46,7
Velat ja vastuut €/asukas 5 685 5 419 3 298 3 767 4371
Konsernivelka M€ 76,3 71,3 66,3 70,8
Konsernivelka €/asukas 6 153 5 750 5 347 5 710 7480
Konsernin lainat ja vuokravastuut M€ 99,8 95,8 67,8 72,8
Konsernin lainat ja vuokravastuut €/asukas 8 048 7 726 5 468 5 871 8795

Kalajoen kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 21.12.2022. Tästä linkistä pääset kaupunginvaltuuston kokouksen asialistakohtaan:

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 sekä investointisuunnitelma 2022-2026. Talousarviokirja 2022 esityksen liitteenä.