Kalajoen kaupunki hakee kahvilayrittäjää Kulttuurikeskukseen

Pääkirjaston lehtisali

Vuokrattavat kahvilatilat sijaitsevat Kalajoen keskustassa Kauppa- ja kulttuurikeskus Merran toisessa kerroksessa (Kahvila Kirja).

Kalajoen kaupunki hakee kahvilayrittäjää Kulttuurikeskukseen

Vuokrattavat kahvilatilat sijaitsevat Kalajoen keskustassa Kauppa- ja kulttuurikeskus Merran toisessa kerroksessa (Kahvila Kirja). Kulttuuritiloissa toimivat mm. kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalvelut, elokuvateatteri ja musiikkiopisto. Vuokrattaviin kahvilatiloihin kuuluu keittiö ja tarjoilulinjasto kalustoineen sekä kahvila-alueen asiakaspaikkoja noin 40 kpl. Kulttuuritiloissa sijaitsevassa Virta-salissa on 216 istumapaikkaa nousevassa katsomossa, joka voi olla suurimpiin tapahtumiin kahvilasta tuotettavien tarjoilujen maksimihenkilömäärä.

Kalajoen kaupunki vuokraa kahvilatilat asiakaspalveluhenkiselle yrittäjälle kulttuuritilojen kahvilatoiminnan harjoittamiseen. Valittava yrittäjä vastaa pääsääntöisesti kulttuuritiloissa järjestettävien tapahtumien tarjoiluista erikseen sovittavien tilausten mukaan. Kalajoen kaupunki myy itse tai yhteistyökumppaneidensa kautta kulttuuritiloja ja erityisesti tiloissa olevaa kulttuurisali Virtaa erilaisten tapahtumien, kokousten, seminaarien, koulutusten ja juhlien pitopaikkana. Tapahtumajärjestäjille kokonaispakettia myydään ja markkinoidaan tiloineen, äänentoistoineen, tarjoiluineen sekä oheispalveluineen, jolloin palveluiden tuottamiseen voi osallistua useita eri tahoja. Kahvilayrittäjä voi osallistua kokonaispakettien tarjoamiseen kahvila- ja ruokapalveluiden osalta. Kulttuuritiloissa toimii myös elokuvateatteri, jota pyörittää yksityinen yrittäjä. Valittava kahvilayrittäjä voi tuottaa elokuvanäytäntöjen aikaisen myynnin (popcorn, virvoitusjuomat yms.). Kahvilayrittäjä vastaa kaupungin kokoustarjoiluista (kahvin kanssa tarjottava suolainen leivonnainen tai vastaava) vuosina 2022-2023 käypään markkinahintaan.

Kahvilatoiminta kokonaisuudessaan on yrittäjän itsenäistä ja kaupungin ulkopuolista toimintaa. Toiminnan harjoittajan tulee hakea riittävät luvat liiketoiminnan harjoittamiseksi sekä anniskeluoikeuksiin tiloissa järjestettävien mahdollisten cocktail-tyyppisten tapahtumien ja juhlien tarjoilujen järjestämiseksi. Vuokratarjouksen jättäjän tulee tutustua tiloihin, liitteenä oleviin piirustuksiin ja tilojen varusteluun. Kahvilatilat ovat tällä kilpailutuksella valitun toiminnan harjoittajan käytössä heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, kun valintaa koskevat kaupungin päätökset ovat lainvoimaisia. Laadittava vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, molemminpuolinen irtisanomisaika sovitaan erikseen. Vuokrattaviin kahvilatiloihin on mahdollisuus käydä tutustumassa etukäteen esim. 13.12 siitä erikseen sopimalla Terhi Mustakankaan kanssa, terhi.mustakangas@kalajoki.fi ja puh. 044 4691 874.

 

Ohjeita vuokratarjouksen tekemiseen

Palveluntuottajalle asetetaan seuraavat vähimmäisvaatimukset, jotka on toimitettava tarjouksen mukana:

– tarjoajan kaupparekisteriote ja y-tunnus

– riittävät taloudelliset edellytykset

o selvitys veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä (verovelkatodistus) on liitettävä tarjoukseen

o todistus maksetuista työeläkemaksuista on liitettävä tarjoukseen

o Kalajoen kaupungilla on oikeus tarkistaa tarjoajan luottotiedot

Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä tiloissa tapahtuvaa yritystoimintaa koskeva liiketoimintasuunnitelma (kuuluu liikesalaisuuden piiriin, ei julkinen), jota käytetään hyväksi palvelun laatua
arvioitaessa. Liiketoimintasuunnitelmassa tulee kuvata suunnitellun toiminnan kokonaisuuden lisäksi alustavat kahvilan aukioloajat sekä tarjoajan aiempi kokemus vastaavantyyppisestä toiminnasta. Kahvilatoimintaa mahdollisesti vasta aloittava yritys voi korvata pyydetyt asiakirjat riittävän tarkalla liiketoimintasuunnitelmalla ja siihen liitetyllä kuvauksella tulevaa toimintaa koskevista toimista. Liiketoimintasuunnitelman laatimisessa auttaa tarvittaessa Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen yritysasiantuntija Minna Kontro, minna.kontro@kalajoki.fi ja puh. 040 5372 989. Liitteenä on liiketoimintasuunnitelman pohjamalli, jota suositellaan hyödynnettävän tarjouksen liitteenä.

Tarjouksessa esitettävät hintatiedot

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan tiloista maksettava kuukausivuokra, jolla on valmis vuokraamaan kahvilatilat ja kalusteet käyttöönsä. Vuokrahinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Vuokraesitys voi olla myös nouseva, eli alkuvaiheessa vuokra voi olla pienempi ja nousta toiminnan vakiintuessa. Kalajoen kaupunki huomioi vuokratarjouksia vertaillessaan ensimmäisen 48 kuukauden aikana maksettavan yhteenlasketun vuokran osuuden (alv 0).

Tarjouksen toimittaminen ja voimassaoloaika Kirjallinen vuokratarjous tulee toimittaa osoitteeseen anita.ohtamaa@kalajoki.fi. Sähköpostin otsikkokenttään merkintä ”Kahvilatarjous”. Sitova vuokratarjous tulee toimittaa 10.1.2022 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen tulleita tarjouksia ei huomioida. Tarjouksen tulee olla voimassa 28.2.2022 saakka.

Vuokratarjousten vertailu- ja valintaperusteet

Kalajoen kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä vuokratarjouksista. Kokonaisuuteen kuuluvaan kaupungin kokoustarjoilujen hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), sillä hankinta alittaa lain määrittämän kansallisen kynnysarvon.

Em. ehdot täyttävistä vuokratarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin kriteerein: a) Hintatekijät (max. 40 pistettä). Kahvilatiloista tarjottu kuukausivuokrahinta (alv 0), jolla tarjoaja on valmis vuokraamaan tilat ja kalusteet käyttöönsä. Vuokraesitys voi olla kuukausittain samansuuruinen tai vaihtoehtoisesti kuukausitasoltaan nouseva, eli alkuvaiheessa vuokra voi olla pienempi ja nousta toiminnan vakiintuessa. Kalajoen kaupunki huomioi vuokratarjouksia vertaillessaan ensimmäisen 48 kuukauden aikana maksettavat kuukausivuokrat yhteenlaskettuna (alv 0). Suurimman vuokran tarjonnut tarjoaja saa täydet 40 pistettä, seuraavien pisteet lasketaan laskukaavalla (tarjottu vuokra/suurin tarjottu vuokra)*40 pistettä.

b) Laatutekijät (max. 60 pistettä). Vuokratarjouksen laatutekijöitä arvioidaan seuraavien kriteerien avulla:

– vuokratiloissa harjoitettavan toiminnan konseptia kuvaava liiketoimintasuunnitelma

– aiempi kokemus vastaavasta liiketoiminnasta (esim. kahvila-, ravintola- tai cateringtoiminta)

– kahvilatoiminnan suunnitellut aukioloajat

Lisätietoja 22.12.2021 mennessä voi kysyä vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajalta Terhi Mustakankaalta, terhi.mustakangas@kalajoki.fi tai puhelimitse 044 4691 874.

Liitteet: tilojen pohjapiirros, keittiön varusteluettelo, liiketoimintasuunnitelman pohja

Liite 4, Pohjapiirustus 2. kerros

Liite 3, SIS-009_Tarjoilu 205, pohjapiirustus, projektiot ja leikkaus

Liite 2, SIS-008_Keittiö 206, pohjapiirustus ja projektiot

Liite 1, SIS-001 Kalustepohja

LTS_pohja_kahvilalle