Kalajoen kaupunki kohdensi hallintoon ja ylimpään johtoon varattuja määrärahoja yhtenäiskoulujen johtamiseen

Merenojan yhtenäiskoulu kuvattuna ilmasta taustalla näkyy urheilualueet ja tuulimyllyjä

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka on ollut haettavana eikä tehtävää ole saatu täytettyä. Samassa yhteydessä Kalajoen kaupungissa on tunnistettu, että sivistyspalveluissa on paljon osaamista ja kyvykkyyttä johtamiseen. Kohdistamalla ylimpään johtoon varattu 100 000 euroa yhtenäiskouluille, pystytään paremmin tukemaan perusopetuksen järjestämistä.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka on ollut haettavana eikä tehtävää ole saatu täytettyä. Samassa yhteydessä Kalajoen kaupungissa on tunnistettu, että sivistyspalveluissa on paljon osaamista ja kyvykkyyttä johtamiseen. Sivistyspalvelujen johtamistehtävissä on ollut jo kuusi johtavaa virkaa, joiden palkkataso vastaa palveluvastaavan tasoa. Palveluvastaavuudet eivät ole kokoaikaisia virkoja, vaan palveluvastaavan tehtäviä hoidetaan oman virkatehtävän ohessa.

Kaupungin tavoitteena on pitää hallinto keveänä ja tehokkaana sekä kohdentaa resurssia ensisijaisesti varsinaiseen palvelutuotantoon. Sivistyspalveluiden uudelleenjärjestelyssä on ollut tavoitteena hyödyntää organisaatiossa jo oleva osaaminen ja kyvykkyys sekä tarjota nykyiselle henkilöstölle mahdollisuus vaativampiin tehtäviin. Jakamalla sivistyspalvelut sekä palvelun johtamiseen tarvittava aikaresurssi kahtia, palveluiden johtamisesta on mahdollista suoriutua muiden virkatehtävien ohessa, kuten muissakin kaupungin palveluissa.

Kohdistamalla ylimpään johtoon varattu 100 000 euroa yhtenäiskouluille, pystytään paremmin tukemaan perusopetuksen järjestämistä. Konkreettisesti Merenojan yhtenäiskoulun apulaisrehtorien opetusvelvollisuus poistetaan, jonka jälkeen koululla on käytössä kolme kokoaikaista hallinnollista johtajaa. Riittävä resursointi suoraan suurimman yhtenäiskoulun johtoon, turvaa parhaalla mahdollisella tavalla lasten ja nuorten laadukkaan opetuksen järjestämisen ja koulun sujuvan arjen kannalta tärkeiden tehtävien hoitamisen.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin saadaan johtamisjärjestelyihin osaamista ja kokemusta, josta Raumankarin yhtenäiskoulu on hyötynyt jo vuosia. Järjestely ei vähennä Raumankarin yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin käytettävää resurssia. Rehtorin tehtäviä jaetaan osin kahdelle muulle henkilölle ja järjestelyjen toteuttamiseksi on kohdennettu riittävä määräraha. Palveluvastaavan tehtäviä on mahdollista hoitaa suurelta osin Raumankarin yhtenäiskoululta käsin.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.2.2023 § 18 päättänyt jakaa sivistyspalvelut kahdeksi palveluksi:
1. Kalajoki kampus, lukio ja Kalajoki Akatemia palvelut
2. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut.

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 24.4.2023 palveluvastaaviksi Kalajoki kampus, lukio ja Kalajoki Akatemia palveluihin kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehdon ja varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin Raumankarin yhtenäiskoulun rehtorin Anna-Maria Palon.

Lisätietoja:

Jukka Puoskari
kaupunginjohtaja
Puh. 044 469 1200
jukka.puoskari@kalajoki.fi

 

Tiedote 25.4.2023