Kalajoen kaupunki vuoden oppisopimustyönantaja

Koulutuskeskus Jedu on palkinnut Kalajoen kaupungin vuoden oppisopimustyönantajana. Palkitseminen on osa valtakunnallista Oppisopimusviikkoa, jota vietetään tänä vuonna 5.-11.10.2020

Kalajoen kaupunki on vahvistanut henkilöstönsä osaamista useilla eri oppisopimuskoulutuskokonaisuuksilla viimeisten vuosien aikana.

”Noin 20 esimiestämme suorittaa parhaillaan johtamisen tutkintoja.  Aiempina vuosina olemme kehittäneet tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon kautta mm. työllistämispalveluita ja oppilashuoltoa.”, kertoo henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero.

Isompia henkilöstöryhmiä koskevien koulutuskokonaisuuksien lisäksi oppisopimusta on hyödynnetty myös kun organisaatiossa on tarvittu lisäosaamista tietyissä tehtävissä.

”Henkilöstömme on hankkinut oppisopimuksella lisäosaamista mm. dieettikokin, hammashoitajan ja lastenhoitajan tehtävään. Tällä tavoin olemme voineet kasvattaa oman henkilöstömme osaamista ja helpottaa rekrytointihaasteita. Joihinkin tehtäviin olemme jo rekrytoinnin yhteydessä tarjonneet mahdollisuuden kouluttautua oppisopimuksella. Viimeisin esimerkki tästä on syksyllä käynnistynyt lähihoitajakoulutus yhteistyössä Jedu Kalajoen kanssa”, Saari-Somero jatkaa.

Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa kaikkia toisen asteen ammatillisia tutkintoja ja tutkinnon osia. Opiskelu sisältää noin 20 prosenttia lähiopintoja ja 80 prosenttia oppimista työpaikalla. ”Oppisopimus on hyödyllinen ratkaisu sekä työntekijälle että työnantajalle. Oppiminen tapahtuu työn ohessa, jolloin osaaminen ankkuroituu välittömästi käytäntöön.”

 

Mari Saari-Somero
henkilöstöjohtaja