Kalajoen keskustan viihtyisyyden parantaminen jatkuu

Valaistusta lisätty keskustaan

Usean eri hankkeen yhteistyö Kalajoen keskustan alueen viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi on jatkunut talven aikana ja jatkuu edelleen.

Jouluksi asennettiin uudet kausivalot ja tammikuussa on lisätty valaistusta mm. kaupungintalolle, puistoon sekä museoalueelle ja lisäksi muita rakennuksia tullaan vielä valaisemaan. Esimerkiksi Siltasaaren silta tulee saamaan led-valot ja Halpa-Hallin läheisyydessä olevassa liikenneympyrässä oleva majakka valaistaan.

Tarkoituksena on luoda kaikille viihtyisämpi sekä turvallisempi keskustan alue, missä on hyvä liikkua myös jalan ja pyörällä. Erityistä huomiota on kiinnitetty lasten ja ikäihmisten liikkumiseen keskustan alueella ja mm. penkkejä ja pyörätelineitä on tulossa katukuvaan vielä kevään aikana.

Viihtyisyyden parantaminen liittyy Kalajoentien uudistamisen hankkeeseen ja sen rahoittajina ovat olleet Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kalajoen kaupunki. Lisäksi rahoituksen takana on myös Yrittäjien hankkeita keskustan alueen kehittämiseksi.

Kalajoentien uudistamisen hanke käsittää mm.

  • Kalajoentien uuden 6,5 metriin kavennetun ajoradan, jonka liittymiä ja suojateitä on rakennettu korotettuina/”sinitöyssyillä” ajonopeuksien laskemiseksi
  • Rakennekerroksia on parannettu
  • Tieympäristöä on parannettu erottamalla reunatuilla ja kiveyksillä ajorata kevyen liikenteen välistä
  • Viihtyisyyttä on parannettu puuistutuksilla
  • Kalajoentien ajoradan reunoihin on rakennettu graniittiset reunakivet
  • Kalajoentien eteläreunalle on rakennettu sekä pysäköintitaskuja että vinopysäköintiä
  • Tonttien pysäköintialueita on erotettu tiestä teräspollari-kettinki –aidalla sekä istutuksin
  • Valaistusta on uusittu
  • Esteettömyys on huomioitu mm. ohjaavilla raidoilla suojateiden lähtiessä liittymäkaarelta, suojateiden reunatuen nollaamisella / kiviraidalla ko. kohdalla sekä järjestämällä INVA-pysäköintiruutu Kalajoentien vinopysäköintiin