Kalajoen kotihoito on aloittanut yöpartiotoiminnan

Terveyspalvelut edistää väestön hyvinvointia.

Kotihoidon yöpartio aloitti toiminnan kesäkuun alussa. Palvelu on tarkoitettu kotihoidossa oleville asiakkaille, jotka tarvitsevat hoitoa myös yöaikaan. Ennalta suunniteltujen kotikäyntien lisäksi yöpartio tekee äkilliseen tarpeeseen suunnattuja kotikäyntejä kuten turvapuhelinhälytyksiä. Näin pyritään tukemaan ikäihmisten mahdollisuutta asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään läheisavun ja tarvittavien palveluiden turvin.

Kotihoidon yöpartiotoiminta alkoi 1.6.2020 ja toiminta on keskitetty pääasiassa Kalajoen keskustan alu­eelle. Yöpartio vastaa kuitenkin koko kaupungin alueella asiakkaiden turvapuhelinhälytyksiin. Kotihoidon yöpartion asiakas on pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakas. Käynnit yöaikaan voivat olla esimer­kiksi wc-käynneillä avustamista, lääkehoitoa, turvallisuuden lisäämistä ja voinnin seurantaa. Kotihoidon yö­partio vastaa myös sosiaalipäivystyksen kautta tuleviin omaishoitajien avunpyyntöihin. Yöpartiotoiminnan avulla voidaan myös kotiutuminen osastolta järjestää turvallisemmin yhteistyössä kotiutushoitajan kanssa.

Yöpartiotoimintaa kokeiltiin edellisen kerran vuonna 2010 ja se lopetettiin, koska sille ei ollut asiakastar­vetta. Vuosien varrella on toistuvasti mietitty, missä vaiheessa yöpartiotoimintaa jälleen tarvitaan. Viime vuonna arvioitiin, että oikea hetki käynnistää se olisi nyt. Ensimmäisen toimintavuoden aikana selvitetään palvelun tarvetta.

 

Lisätietoja kotihoidon yöpartioinnista:

Heli Hiltunen
osastonhoitaja, kotihoito
Puh. 044 469 1265
heli.hiltunen@kalajoki.fi