Kalajoen kylien kehittämisavustukset v. 2021

Ilmakuva Kalajoen keskustasta

Kalajoen kaupunki myöntää vuonna 2021 avustuksia Kalajoen kylien toiminnan tukemiseen. Tukea myönnetään jatkuvana hakuna määrärahan (22 000 €) puitteissa. Tukea voi saada vain sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole saatu muuta julkista tukea.

Kalajoen kylien kehittämisavustusten myöntöperiaatteet ja maksatuskäytännön v. 2021 löydät linkistä: Kylien kehittämisavustukset

Kuva: Arto Halttunen